• Телефонуйте : 066 758 90 94
02Чер
2015
0

A VISIT. Читаємо, вивчаємо лексику та граматику

Привіт, друже! Щоб володіти англійською вільно, треба займатися щодня. То ж давай прочитаємо з тобою текст, та вивчимо нову лексику.

A VISIT

W: Hello, Betty!

B: Good afternoon, Mr. White!

W: Is Doctor Sandford in?

B: No, he isn’t. Doctor Sandford is still in the hospital.

W: Is Mrs. Sandford at home?

B: No, she isn’t. Mrs. Sandford is out. She is in the park with Benny, and old Mrs. Sandford is not well.

W: Oh, that’s a pity! What’s the matter? It isn’t the flu, is it?

B: Oh, no, it’s a bad cold, she’s better today.

W: Is she in bed?

B: No, she isn’t. Come in, Mr. White, and have a talk with Mrs. Sandford. She is always glad to see you.

W: Perhaps, some other day, Betty!

B: I’m so sorry Mr. Sandford isn’t at home yet.

W: That’s all right. Remember me to Mrs. Sandford.

B: Yes, Mr. White.

W: So long then, Betty!

B: So long, Mr. White. On Saturday Mr. Sandford is at home after four.

VOCABULARY NOTES AND SOME GRAMMAR

 А тепер розглянемо певні речення чи фрази.

1. Вираз to be in означає бути вдома: Is Doctor Sandford in? Лікар Сендфорд вдома?

Відповідно вираз to be out не бути вдома є антонімічним до попереднього: Mrs. Sandford is out. Слово out означає бути ззовні приміщення. Тобто Місіс Сендфорд нема вдома.

При утворенні запитальних речень дієслово to be у відповідній формі am, is чи are (у нас теперішній час, Present Indefenite) виноситься наперед і ставиться перед підметом.

2. Вираз not to be well має значення добре себе почувати, а його антоніми to be unwell, або to feel bad мають протилежне значення, тобто погано себе почувати: Mrs. Sandford is not well. Місіс Сендфорд себе погано почуває. I feel bad today. Я погано почуваюся сьогодні.

Зверни увагу, що слово unwell є прислівником з префіксом un, який надає слову протилежного значення: well добре unwell погано.

У виразі to feel bad слово bad є прикметником, тобто якщо перекладати дослівно, то звучатиме так: Я почуваюся поганим, тобто якщо я хворий, то моє тіло відповідно погане. Але бачиш, друже, що не завжди варто користуватися дослівним перекладом, бо зазвичай це звучить нашою мовою смішно та курйозно. Запам’ятай, що ми не перекладаємо дослівно, а передаємо інформацію!

І ще ось що: у виразі to feel bad ніколи не вживай прислівних badly! Там мусить бути саме прикметник bad!

3. Is Mrs. Sandford at home? Місіс Сендфорд вдома? Запам’ятай, що слово home ніколи не вживається з артиклями! Та й з прийменниками воно не дуже дружить, точніше взагалі не дружить з ними, крім одного прийменника at, і вживається з ним лише в єдиному випадку, коли говоримо що хтось перебуває вдома.

Якщо ж нам треба сказати, що хтось іде чи йшов додому, то слово home вживатимемо без жодних прийменників та артиклів! І так завжди, тому слідкуй, щоб наступного разу не зробити помилку. Правильно так: I go home. He goes home. They went home. І т. д.

4. That’s a pity! What a pity! Як шкода! Який жаль! Окличні речення в англійській мові вимовляються з низхідним тоном, на відміну від української мови. Тому інтонацію в кінці речення треба знижувати, замість піднімати.

5. What’s the matter? Що сталося? У чому справа? Нехай тебе не лякають апострофи. Для швидшої вимови англійці мають звичку скорочувати слова: What’s є скороченням від What is. That’s – That is.

6. fluгрип. Але не завжди ми хворіємо грипом, частіше всього у нас буває звичайна простуда: It’s a bad cold. Це сильна застуда. Дослівний переклад тут знову буде недоречним.

Речення It isn’t the flu, is it? є розділовим запитанням. Це такий тип запитань, які складаються з двох частин. Перша частина – це звичайне розповідне речення (стверджувальне чи заперечне), а друга – коротке запитання, яке ми зазвичай перекладаємо словами: чи не так? чи так? добре? правда? і т. ін. Але слідкуй, друже, в англійській мові є правило: подвійних заперечень не існує, тому уникай цього! Порівняй і ти все сам зрозумієш:

 • It isn’t the flu, is it?
 • It is the flu, isn’t it?

Як бачиш, якщо перша частина розділового запитання стверджувальна, то інша – заперечна, або навпаки: якщо перша заперечна, то інша уже стверджувальна. Головне: не утворювати двох стверджувальних чи двох заперечних частин, зрозуміло?

7. She is in bed. Вона в ліжку. Вона лежить. Стійкі словосполучення типу in bed, by bus, to school вживаються без артикля!

8. She’s better today. Їй сьогодні краще. Shes є скороченням від She is. Слово better форма вищого ступеня порівняння прикметника good: good better the best.

З прикметниками та прислівниками у найвищому ступені порівняння завжди вживається артикль the, хоча за таким прикметником може і не бути іменника, до якого відносився б артикль, бо ми знаємо: артиклі вживаються лише перед іменниками!

9. Come in, Mr. White. Come in є спонукальним реченням і має значення заходьте (в приміщення). Пам’ятай, друже, що спонукальні речення єдині, у яких немає підмета! Щоб утворити заперечне спонукальне речення ми використовуємо допоміжне дієслово do та заперечну частку not (часто використовують таке скорочення: dont). Порівняй:

 • Come in, Mr. White.
 • Don’t come in, Mr. White.

10. to have a talk поговорити. І ось подібні вирази: to have a smoke покурити, попалити, to have a swim поплавати. Усі ці вирази мають значення одноразової дії, дії яка зараз більше не повториться.

11. to be glad радіти або дослівно бути радісним, задоволеним. She is glad to see you. Вона рада тебе бачити. Слово glad – прикметник. Якщо в реченні присутні прислівники частотності типу always, often, sometimes тощо, то їх треба вживати саме після дієслова to be: She is always glad to see you. Вона завжди рада тебе бачити.

12. perhaps можливо. Вживається для висловлення сумніву.

13. some other day як-небудь іншим разом.

14. to be sorry шкодувати. I’m sorry, he is out. Мені шкода, та його нема вдома. На жаль, він не вдома.

15. Remember me to Mrs. Sandford. Передайте привіт місіс Сендфорд. Запам’ятай цей вираз, ми часто вживаємо його у повсякденному мовленні.

16. So long then, Betty! Вираз so long означає бувайте, прощавайте.

Check yourself

А тепер, друже, маєш нагоду перевірити себе. Виконай вправу за вивченим матеріалом.

 • Переклади речення англійською мовою:
  1. Ти вдома?
  2. Вчителя немає, зайдіть пізніше.
  3. Як шкода, що вашого брата немає вдома.
  4. Що сталося?
  5. Це грип? – Ні, це звичайна застуда.
  6. Ти в ліжку, чи не так?
  7. Давай поговоримо. – Ні, краще поплаваємо.
  8. Я радий тебе бачити! Заходь! – Шкода, але як-небудь іншим разом.
  9. Передавай привіт мамі!
  10. Бувай.

Spring. Значення слова. Поповнюємо словничок

Village. Село. Поповнюємо словниковий запас

Squirrel. Білка. Додаткова лексика

Appearance. Зовнішність

Hairdresser’s (the Beginning). Перукарня (початок)

No Comments

Reply