• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Кві
2014
0

Ігри на засвоєння правил читання

Do You Know the Rules of Reading?

1. Учитель роздає учням по 2 — 3 картки з написаними словами, потім він промовляє будь-яке слово, наприклад: take.Учні, що мають картки зі словами на це правило читання, читають їх, а потім віддають учителе­ві. Той, хто помилиться, залишає картки у себе. Виграє той, у якого не залишиться жодної картки на відповідне правило читання.

2. Учням дають завдання знайти у тексті слова, в яких одна і та ж літера читається по-різному, прочитати речення з цими словами. Виграє той, хто швидше знайде ці слова і правильно прочитає речення.

Ігри на засвоєння правил читання1

Read the Unknown Words

Мета гри – тренувати учнів у читанні голосних за двома типами складів.

Учитель може провести змагання по групах: на дошці або на карт­ках написані невідомі учням слова на правила читання голосних за двома типами складів. Представники кожної групи почергово читають по 2-3 слова. Виграє та група учнів, котра при читанні допустить мен­ше помилок.

Can You Read These Combinations of Letters?

Учитель заздалегідь готує картки з вивченими буквосполученнями (ее, еа, ar, or, ir, er, ur, on, ow, еі (еу), аі (ay), sh, ch). Потім він вимовляє один звук і пропонує учням показати буквосполучення, яким графічно цей звук передають на письмі. Якщо учень помилиться, вчитель забирає у нього картку з неправильною відповіддю. Виграють учні, у яких зали­шиться більше карток.

Read Flash Cards

Учитель у швидкому темпі показує учням flashcards на відомі пра­вила читання для того, щоб вони правильно прочитали їх. Той, хто помилиться, вибуває з гри. Картки, що були неправильно прочитані, від­кладають убік, а потім знову їх читають уголос.

Read Following Words

Учитель почергово викликає учнів з обох команд і дає їм завдання скласти з розрізної азбуки слова із закритими складами.

Наприклад: учень склав слово ріп. Учитель пропонує додати до нього букву е в кінці і прочитати ці два слова.

Команда одержує бал, якщо завдання виконано без помилок.

Ігри на засвоєння правил читання2

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply