• Телефонуйте : 066 758 90 94
16Кві
2014
0

Ігри на засвоєння літер алфавіту

Who Knows the ABC Best?

Учитель дає завдання представникам обох команд – по черзі виходи­ти до дошки і називати літери алфавіту до тих пір, поки не буде допу­щена помилка. Команда одержить стільки балів, скільки літер буде наз­вано правильно.

Ігри на засвоєння літер алфавіту1

Do You Know the ABC?

Ці ігри доцільно проводити при повторенні літер алфавіту.

Учні класу поділені на команди по 4-5 чоловік, у кожній групі обирається учень-контролер. Учитель називає літери, а учні, користуючись касою літер, ставлять їх у рядок у тому порядку, в якому вони названі. Виграє та група, в якій усі учні впораються із завданням. (Контролери оголошують результати.)

Учитель дає завдання представникам від обох команд почергово виходити до дошки і називати літери за розрізною азбукою до тих пір, поки не буде допущено помилку. Команда одержує стільки балів, скільки було правильно названо літер.

Ігри на засвоєння літер алфавіту2

Do You Know the First Letter of These Words?

1. Учитель готує картки з літерами і лексичні малюнки. Він роздає уч­ням картки з тими літерами (по 4—5 кожному), з яких починаються слова, що означають предмети, зображені на них. Потім учитель демонструє ма­люнки один за одним, а учні повинні підняти картку з відповідною літе­рою і назвати предмет англійською мовою. Проходячи між рядами, вчи­тель вибирає правильні відповіді та забирає картки. Виграє той, хто перший залишиться без карток.

2. Учитель роздає по 4-5 малюнків, на яких зображені відомі учням предмети. Потім показує літеру, а учні, яких викликали, називають її, показуючи малюнок з предметом, що його назва починається з цієї лі­тери, і вимовляють це слово англійською.

Ігри на засвоєння літер алфавіту3

Who Knows More Words?

Для проведення цієї гри потрібно мати такий матеріал: набір кар­ток із літерами і лексичними малюнками. Літери роздають учням. Учи­тель почергово показує малюнки і дає завдання з розданих літер склас­ти слова-назви предметів, що зображені на малюнках. Показавши декілька малюнків, учитель проходить між рядами, перевіряє правиль­ність складених слів і пропонує учням прочитати їх. Виграє той, хто правильно складе найбільше слів.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply