• Телефонуйте : 066 758 90 94
12Сер
2015
0

Як писати прикметники, утворені від назв осіб

З великої літери пишемо:

1. Присвійні прикметники, утворені від власних назв осіб за допомогою суфіксів -ин- (-їн-), -ів- (-їв-) -ов-, -ев-: Миколин брат, Софїїна книжка, Грінченків словник, Зевсів гнів, Довженкові фільми, Вишневі ус­мішки, Гегелева «Логіка», Шевченків «Заповіт».

2. Прикметники, утворені від влас­них назв, що входять до словоспо­лучень зі значенням «імені когось», «пам’яті когось»: Нобелівська премія, Симоненківські читання, Франківська кімната.

З малої літери пишемо:

1. Відносні прикметники, утворені від особових назв за допомогою суфіксів -ськ-, -инськ-, -інськ-, -евськ-, -івсь-: шевченківський стиль, тичининська строфа, тургенєвські героїні.

2. Прикметники, які входять до складу стійких фразеологічних сполук або наукових термінів: ахіллесова п’ята, дамоклів меч, авгієві стайні, езопова мова, прокрустове ложе, архімедова сила.

Прикметники, утворені від складних особових імен

Велика літера. Особливості написання складних власних імен та прізвищ

Велика літера. Велика літера у власних назвах осіб і загальних назвах людей

No Comments

Reply