• Телефонуйте : 066 758 90 94
29Бер
2015
0

Вживання м’якого знака. Вправи

1. Зробіть звуковий запис слів. Поясніть, у чому полягає різниця між словами у першому та другому рядках.

  • Раса, сад, лада, лан, суди, стан, раба, син, знати, зліз.
  • Ряса, сядь, ляда, лань, сюди, стань, ряба, синь, зняти, злізь.

2. Перепишіть речення; на місці крапок, де треба, вставте пропуще­ні букви. Поясніть правила вживання м’якого знака.

1. Новий директор пос..лився при школі у двох маленьких кімнатах. Сухомлинс..кий вставав рано і, щоб не розбудити дру­жину й малих дітей, навшпин..ках виходив з квартири. 2. З ба­гат..ма вчителями він був знайомий, та за д..ні спіл..ної роботи вони ще біл..ше здружили.. . 3. Слухаєш.. Василя Ол..ксандровича на педраді і дивуєш..ся: н..вже у н..го вистачит.. терпцю? 4. Відчу..я краси слова облагороджує духовний с..віт людини ще в ран..ому дитинстві. У ц..ому відчут..і — одно з дж..рел людс..­кої культури. 5. Питан..я, що стояло с..огод..ні на повістці ден..ій, було дуже важливе. 6. Сухомлинс..кий знав педагогічні праці Комен..с..кого так само, як мат..рин..с..кі пiс..ні. (З тв. І. Цюпи)

3. Перекладіть слова українською мовою. З’ясуйте вживання м’я­кого знака.

Барельеф, безземелье, белорусский, вольнодумец, Горький, га­зель, греческий, доброволец, древнеписьменный, жизненность, западноказахстанский, Зелинский, импульсный, йеменский, кабель­щик, ремень, лежень, мультипликатор, миллион, навьючить, павильон, прядильщица, спектакль, углевод.

4. Перепишіть, замість крапок поставте, де потрібно, м’який знак і поясніть правопис кожного слова.

Тон..ший, мен..ший, молот..ба, с..огодні, бо­рот..ба, сіл..с..кий, п’ят..десят.., вісім..десят.., лі­кар.., батал..йон, Хар..ків, кріз.., Гор..кий, тр..ох, п’ят..ох, піс..ня, т..мяний, чебрец.., на таріл..ці, Натал..ці.

5. Поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф. Слова впишіть у три колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу — з апострофом, у третю — без м’якого знака і апострофа. Поясніть правопис і значення цих слів.

Авен..ю, ал..янс, ател..є, барел..єф, батал..йон, бл..юз, б..юро, вал..юта, вар..єте, В..єтнам, дос..є, д..юшес, кс..ондз, кур..йоз, к..ювет, л..юкс, мад..яр, медал..йон, мезал..янс, міл..йонер, модел..єр, Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, рант..є, Севіл..я, фаміль..ярний, фокстер..єр, ф..юзеляж, Х..юстон, шансон..є, шам­пін..йон.

6. Випишіть слова, у яких є орфограма «Правопис м’якого знака». Поясніть правопис.

За монастирськими мурами починало сутеніти. У низькій тісній келії з одним підсліпуватим віконцем було зовсім темно. Кирилко вивів ще кілька букв, витер гусяче перо об густу русяву копичку волосся. Воно забране ремінцем, щоб пасма на очі не спадали. Якусь мить він помилувався написаним і побіг до Трохима по свічку.

До переписування справжніх великих книг Кирилка ще не допускають. Але старається хлопець, аж язика висунув, аж крапельки поту зарясніли на обличчі (За Н. Матвійчуком).

7. Запишіть, розподіляючи слова на два стовпчики (з м’яким знаком і без нього).

Барабан..щик, дон..ці, сопіл..ці, рибал..ці, гал..мувати, корін..ці, ц..вірі..кати, мен..ше, т..мяний, біл..ше, змагают..ся, дон..чин, сіл..с..кий, облич.., річ.., Гадяч.., піч.., різ..бяр, камін..чик, стан..те, шіст..ма, Хар..ків, Ведмед..чук, Ковал..чук, Уман..щина.

8. Наведені слова запишіть українською мовою, згрупуйте їх за правилами вживання м’якого знака та апострофа.

Бильярд, бульвар, бюджет, бюллетень, гильотина, гравюра, дебют, дюйм, интервью, интерьер, инъекция, кабальєро, каньон, карьера, колье, компаньон, конфе­рансье, курьер, меню, миллиардер, Ньютон, премьера, пьедестал, Уэльс.

No Comments

Reply