• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Січ
2015
0

Вправи на чергування звуків [у] – [в], [і] – [й]

1. Прочитайте пари слів. Поясніть вживання у — в, і — й на початку слів. Одну з пар слів уведіть до складного речення.

Учитель — вчитель, вперед — уперед, іти — йти, Ук­раїна — Вкраїна, влітку — улітку, взимку — узимку.

2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, поясніть правила чергування у – в, і – й.

1. Далеко (в, у) тумані Малахів курган (і, й) злітають орли до вершини. (В, У) могилі героїв спочив капітан, безстрашний моряк з (В, У)країни (М. Нагнибіда). 2. Чубенко зник (в, у) темряві лісу (і, й) прихилився на секунду до шиї коня (Ю. Яновський). 3. Мене (в, у)перше закинули (в, у) ворожий тил як мінера-підривника на залізничну колію поблизу Курська (В. Козаченко).

3. Окремо випишіть слова, в яких може відбуватися чергування, окремо слова, які вживаються тільки з в/у чи і/й.

Указ, іграшка, вперед (уперед), вчений (учений), вчитель (учи­тель), указ, влада, вдень (удень), імовірно (ймовірно), взаємини, уважний, йти (іти), взяв (узяв), вважати (уважати), ввічливість (увічливість).

4. Виправте помилки.

Не спитавши броду не сунься в воду. Два коти у одному мішку не помиряться. Дружні сороки і орла закидають. Люби рибу не в сковороді, а у воді. Лякали щуку, що в озері втоплять. Крукові й мило не допоможе.

5. Розгляньте слова. Скажіть, чи можливі в них чергування і — й, у — в.

Вправа, урок, угода, інститут, Іваненко, Власенко.

6. Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки.

Оселились (у, в) Києві, прийшов (і, й) запитав, геть­ман (і, й) запорожці, дерева (і, й) кущі, працював (у, в) вечері, (у, в) кімнаті, Іван (і, й), Марічка, сіли (у, в) автобус, час (і, й) ти.

7. Прочитайте текст, правильно вживаючи у — в, і й і підкреслюючи їх.

Наші предки

Ми (у, в)країнці. А нашими предками були слов’я­ни. Жили вони спочатку (у, в) лісах, полювали на звірів, ловили (у, в) озерах рибу. Потім стали розводити худо­бу, вирощували хліб. Навчилися (у, в)сяких ремесел. Слов’яни вірили (у, в) багатьох богів. Вірили наші пред­ки, що існують нечисті сили: лісовики, домовики, ру­салки. Слов’яни ділилися на окремі племена. Біля Києва жили поляни, а далі назад — древляни. Кожне плем’я мало свої землі (і, й) свого князя. Пізніше сло­в’янські племена згуртувались навколо Києва (і, й) утворили свою державу — Київську Русь. (За М. Грушевським)

8. Спишіть текст, розкриваючи дужки.

Лесин ясен

(В, у) (У, В)країні збереглося немало дерев-старожилів. Одне з них — (у, в) Луцьку. Це ясен (у, в) три обхвати. Йому 200 років. Цей ясен — (в, у)люблене дерево Лесі (В, У)країнки. Воно охороняється законом.

9. Скажіть, чи правильно розподілено слова по колонках. У першій колонці мають бути виписані слова, в яких не може відбуватися чергування у — в, а в другій — слова, в яких чергування може відбуватися.

Вправи на чергування звуків [у] – [в], [і] – [й]

10. Перепишіть прислів’я, виправивши порушення правил чергування у — в, і — й. Поясніть зміст останнього прислів’я.

Під лежачий камінь вода не тече. Хто людей питає, той й розум має. Просивсь вовк в пастухи, а свиня у городники.

11. Яку букву, і чи й, слід поставити на місці пропуску.

а) … мертвим … живим, Степан … Богдан, … Архімед … Галілей, батьки … діти.

б) Віра … Олена, Микола … Андрій, півонії … айстри, … золотої … дорогої.

No Comments

Reply