• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Лис
2015
0

Велика літера в умовних власних назвах, абревіатурах

У текстах офіційних повідомлень, договорів та інших документів з великої літери пишуться словосполу­чення Високі Договірні Сторони (особливо в актах міжнародного зна­чення), Надзвичайний і Повноваж­ний Посол, а в авторських договорах з великої літери пишуться Автор, Видавництво. В офіційних документах і листах слова Ви і Ваш також вжива­ються з великої літери.

Скорочені назви (абревіатури) ус­танов, закладів, організацій, утво­рені з частин слів, пишуться двояко:

  • з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення оди­ничних установ: Укрінформ, Укрпрофрада, Київміськрада, Мінздороввідділ;
  • з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: міськрада, медінститут, облви­конком, райвно, райвійськкомат.

Складноскорочені назви, утворені з початкових букв (ініціалів), імен власних і загальних, пишуться великими літерами: СНД, МАУ, СБУ, ТСН, ГУ МВС.

Примітки:

1. Скорочення від загальних назв, які вимовляються як звичайні слова (без уставних звуків), пишемо малими літерами: загс (до загсу), неп (під час непу). Такі слова відмінюються. Так само відмінюються ініціальні скорочення типу ВАМ, а їхні закінчення, що пишуться з малої літери, приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знака (апострофа, коми): з БАМу, на БАМі; з ВАКу, ВАКом;

2. У складних абревіатурах, утворених з назв літер іншомовного алфавіту, з великої літери пишемо тільки першу частину: Бі-бі-сі (Британська радіомовна корпо­рація); Сі-ай-сі (Американська розвідка).

Велика літера у назвах транспортних засобів

Правопис назв сортів рослин, вин, порід тварин

Велика літера у назвах нагород та відзнак

Назви вокзалів, залізничних станцій, портів, пристаней

Правопис назв художніх творів, наукових праць, газет, писемних історичних пам’яток тощо

Правопис складених назв виробничих, наукових та культурних об’єктів

Велика літера у назвах свят, пам’яток архітектури, подій, документів

Велика літера у назвах держав, організацій, політичних партій, установ

Велика літера в географічних та астрономічних назвах

Як писати прикметники, утворені від назв осіб

Прикметники, утворені від складних особових імен

Велика літера. Особливості написання складних власних імен та прізвищ

Велика літера. Велика літера у власних назвах осіб і загальних назвах людей

No Comments

Reply