• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Вер
2015
0

Велика літера у назвах держав, організацій, політичних партій, установ

З великої літери пишемо:

1. Офіційні назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць: Україна, Литовська Республіка, Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республі­ка, Князівство Монако, Королів­ство Бельгія, Сполучені Штати Америки, Південно-Африканська Республіка.

2. У назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів з великої літери пишеться тільки перше слово: Вінницька область, Краснодарський край, Ненецький автономний округ, Києво-Святошинський район, Яблунівська сільрада.

Це правило поширюється й на назви старого адміністративно-територіального поділу: Вітебське воєводство, Лохвицький повіт, Новоросійська гу­бернія, Стародубський полк, Чер­каське староство.

3. Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні назви географічних об’єктів: Буковина, Донеччина, Закарпат­тя, Поділля, Волинь, Покуття, Полісся, Підмосков’я, Приазов’я, Причорномор’я, Правобережна Україна, Західна Україна, Славутич (Дніпро), Золотоверхий (Київ), Батьківщина (у спеціальному сти­лістичному вживанні).

4. Назви найвищих державних посад України, а також найвищих дер­жавних посад інших країн згідно з вимогами дипломатичного прото­колу (під час візитів до України тощо): Президент України, Голова Верховної Ради, Генеральний прокурор України, Посол Республіки Угор­щина, Прем’єр-міністр Польщі, Ге­неральний секретар ООН, Мі­ністр освіти і науки України.

Але з малої літери пишемо:

1. Назви посад, звань, наукових ступенів: директор, голова, президент компанії, академік, доктор наук, лауреат премії, народ­ний артист, заслужений діяч мистецтв, генерал-майор, старший науковий співробіт­ник, доцент кафедри педа­гогіки, декан філологічного факультету, голова профко­му, депутат Верховної Ради, лауреат Державної премії імені Т. Шевченка;

2. Назви титулів, рангів, чинів: барон, імператор, князь, граф, герцог, принц, король, шах.

З великої букви такі слова пишуть­ся в офіційних документах для під­креслення урочистості.

3. Назви блоків держав (об’єднань, союзів), найвищих вітчизняних і міжнародних організацій, крім родових позначень: Східна Європа, країни Близького Сходу, Скандинавські країни, Спів­дружність Незалежних Держав, Рада Європи, Організація Об’єдна­них Націй, Європейський Союз, Всесвітня Рада Миру, Рада Безпеки, Міжнародний Комітет Черво­ного Хреста, Троїстий союз.

4. У словосполученнях — державних, партійних, громадських, профспілкових та інших установ і організацій: Збройні сили України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Верховний суд США, Народна палата Республіки Індія, Національна гвардія, Національний банк України, Палата мір і вимірювальних приладів.

Це стосується й назв державних ус­танов минулого: Державна дума, Земський собор, Тимчасовий уряд, Центральна рада.

Примітки:

Традиційні неофіційні назви закордонних державних органів, які періодично скликаються, пишуться з малої літери: конгрес, парламент, сейм, сенат, медж­ліс, джирга, бундестаг.

З великої літери пишемо тільки перше слово:

1. У назвах міністерств та їхніх го­ловних управлінь: Міністерство культури України, Головне пасажирське управління Міністерства транспорту України, Цивільний повітряний флот України.

2. У назвах установ місцевого значення: Вінницький обласний відділ охоро­ни здоров’я, Черкаська облспоживспілка, Голосіївський районний відділ народної освіти м. Києва, Бориспільська міськрада, Калинівська сільрада, але профком Сумського педагогічного університету, страйкком, студрада.

3. У назвах академій, вищих нав­чальних закладів, науково-до­слідницьких установ, партій Ук­раїни та інших країн світу: Національна академія наук України, Український вільний універ­ситет, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні HAH України, Демократична партія України, Українська християнсько-демок­ратична партія, Партія еконо­мічного відродження, Лейбори­стська партія Великобританії, Республіканська партія США.

4. У назвах міжнародних і закордон­них професійних, громадських та інших організацій: Міжнародна організація праці, Міжнародна асоціація україністів, Гельсінська спілка, Все­світня організація охорони здо­ров’я, Товариство «Україна — Франція». 

Велика літера в географічних та астрономічних назвах

Як писати прикметники, утворені від назв осіб

Прикметники, утворені від складних особових імен

Велика літера. Особливості написання складних власних імен та прізвищ

Велика літера. Велика літера у власних назвах осіб і загальних назвах людей

No Comments

Reply