• Телефонуйте : 066 758 90 94
28Лис
2014
0

Спрощення у групах приголосних. Вправи

1. Проаналізуйте слова: у яких із них відбулося спрощення у групах приголосних? Перепишіть, позначаючи орфограми.

Щасливий, корисний, виїзний, зловісний, якісний, кількісний, заздрісний, безжалісний, безкорисливий, доблесний.

2. Вставте, де треба, пропущені букви.

 • Шіс..надцять, гігант..ський, проїз..ний, пес..ливий, піс..ний.
 • Хвас..ливий, кількіс..ний, улес..ливий, компос..ний, студен..ський.

3. З наведених словосполучень утворіть такі, щоб в одному зі слів словосполучення відбулося спрощення приголосних.

Коні для виїзду, радість відкриття, праця для користі, усміх щастя, честь учня, лестощі подруги, квиток для проїзду, плата за тиждень, пляма від масла.

4. Доберіть до іменників прикметники, в яких відбулося спро­щення приголосних, і запишіть їх.

Зразок: нарада обласна.

Життя, час, воїни, мати, праця, справа, дівчина, гуртожиток, вчення, рік, звістка, людина.

5. Утворіть від поданих слів прикметники і складіть з ними речення. Поясніть причини спрощення груп приголосних.

Честь, радість, щастя, товариш, жалість, масть, місто, серце, совість, вартість, виїзд, пристрасть, студент, баласт.

6. Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх.

Совість, пісня, захист, проїзд, злість, хрускіт, волейболістка, швидкість, перехрестя, гігант, пестити, хвастатися, доблесть, кількість, почесть, пристрасть, власність, капость, виїзд, студент, компост, альпініст.

7. Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви, з’ясуйте правила правопису.

1. Зелене поле географічної карти пом…реж…не ч…рвоними прапорцями (Остап Вишня). 2. До лісосіки, де вуглярі артіл…ю гасили вугілля, ми добралися, коли со…це за гори сідало (В. Бандурак). 3. В…л…чезний, але н…в…сокий зал здавався приплющ…ним, скл…пі…я підтримували чаву…і колони (О. Бойченко). 4. Ніч. Вадим, піднявши коміра старен…кої ш…нелі, йшов уздовж пасажирс…кого поїзда. Завірюха ду…чала. Сил…ний вітер з морозом о…палював обли…я, руки (О. Бойченко).

8. Випишіть речення зі словами, у яких відбувається спрощення. Поясніть правопис цих слів.

Золоті ключики весни

Ішов лугами, полями і лісами юнак. Залюблено задивилося на нього сонце і кинуло йому під ноги пригорщу сонячних зайчиків. А вони торкнулися землі і перетворилися на золоті ключики. Взяв юнак-квітень ті ключики та й відімкнув двері землі, в які хвилею радісною, з пташиною піснею і веселим сміхом полинула нестримно юність природи – весна. Забриніли бруньки крислатого осокора, десь хруснуло торішнє сухе гілля, знялася аж до неба пісня жайвора… (За Ф. Мамчуром)

9. Перекладіть на українську мову.

Честный, костлявый, буревестник, выездной, комендантский, скоростной, устный, сердце, перекрёстный, контрастный, областной, шестьсот, шестнадцать, студенческий, туристический, собственный, счастливый, солнце.

10. Поділіть слова на дві групи (відповідно до того, відбувається спрощення чи ні). Де потрібно, вставте пропущені букви. Складіть взаємопов’язані речення, використовуючи максимальну кількість із наведених слів.

Тиж..невий, шіс..надцять, шіс..десят, п’я..десят, сер..це, сон..це, аген..ство, гіган..ський, пес..ливий, студен..ський, блис..нути, випус..ний, прекрас..ний, чес..ний, влас..ний, корис..ний, улес..ливий, зап’яс..ний.

11. Запишіть речення. Поясніть правопис слів, у яких відбувається спрощення.

1. Виникнення повір’їв, пов’язаних із півнем, пояснюється тим, що він уособлював світло й вогонь, був провісником сонця й дня. 2. Богинею-захисницею острова Мілос вважалася Афродіта. 3. Якщо ти хоч раз був учасником свята Івана Купала, то запам’ятаєш його на все життя. 4. Прекрасна літня ніч оповила своїм теплом. 5. Корисно зранку пройтися босим.

12. Запишіть речення. Поясніть правопис слів, у яких відбувається спрощення.

Радісна праця – ознака творчості (Ю. Яновський). Притихлі явори стоять безшелесно (Л. Костенко). Мати увечері своїм пестливим голосом шепче дитині про любов до всього живого (Мирний). Подався геть собі туман, і знов заслали квіти лан (Л. Філянський). Ллє небо жовтня запізнілі сльози (М. Дубович).

13. Запишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви.

Рання пташка росу п’є, піз..ня – сльози ллє. І на со..ці плями є. Сер..цю не накажеш. Хвас..ливого зразу видно. Щас..ливому і в сні щас..тя сниться.

14. Запишіть прислів’я, запам’ятайте їх. Підкресліть слова, у яких відбувається спрощення.

Дай серцю волю, заведе в неволю. Хто на поріг, тому пиріг, хто від порога, тому щаслива дорога. Нехай бідний, але чесний. Зробити добре діло ніколи не пізно. Чесна праця прикрашає людину. Хвастливий хлопець ніколи не стане гарним парубком.

15. Замініть виділені слова одним словом. Чи у всіх словах відбулося спрощення?

 • Графік, що складений на тиждень.
 • Перемога, що принесла радість.
 • Робота, що дає користь.
 • Нарада, що пов’язана з виїздом.
 • Зустріч, що принесла щастя.
 • Обличчя, що світилося радістю.
 • Змагання, які відбулися в області.
  • Випадок, що трапляється рідко.

16. Перекладіть на українську мову.

1. Быть счастливым нетрудно – стоит подарить другому человеку улыбку, и радость вернётся к тебе бумерангом. 2. Безжалостно палило солнце – гигантский золотой шар находился прямо в зените. 3. Доблестный рыцарь Айвенго одержал победу в неравном бою. 4. Жалостно играла скрипка, в сердце поселилась печаль – подходил к концу выпускной бал. 5. Выездное корреспондентское исследование не дало никаких результатов. 6. Перед нами открылась контрастная картина. 7. Известная русская пословица гласит: «Лучше поздно, чем никогда».

17. Перекладіть на українську мову.

Счастливый, буревестник, областной, устный, шест­надцать, радостный, поздний, честный, костлявый, на­местник, участник, скоростной, злостный, доблестный, солнце, сердце, безвыездно, перекрестный, проездной.

18. Перекладіть на українську мову.

         Совершать хорошее дело никому и никогда не позд­но. Для честных людей обещание — это обязательство. Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наи­большему числу людей.

19. Перепишіть прислів’я, підкресліть ті слова, в яких відбувається спрощення в групах приголосних.

Догоджай не людям, а своїй совісті. Хоч бідний, та чесний. Долі і найбистрішим конем не об’їдеш. Правда ясніша за сонце, та її із свічкою шукають.

20. Запишіть прикметники, додаючи до них іменники. Підкресліть орфограми.

Життєрадісний, пісний, радісний, захисний, безжа­лісний, первісний, улесливий, контрастний, пестливий, зап’ястний, випускний.

21. Прочитайте і скажіть, чи всі слова записані правильно.

Безкористливий, полезахистний, безвартістний, не­нависний, гігантський, швидкісний, перехрестний, кореспонденський, виїздний, хвастливий, доблестний, вістник.

22. Вставте, де треба, пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки:

1) слова без змін;

2) слова, у яких були пропущені букви.

Швидкіс.ний, якіс.ний, улес.ливий, освідчити­ся, хвас.ливий, контрас.ний, щас.ливий, блис.нути, агентство, волейболіс.ці, заїз…ний, їж…жу, учас …ник, заздріс.ний, ус.ний, випус.ний, стис.нути, щотиж…ня, студен…ський, студентство, очис.ний, скатер…ка, буревіс.ник, п’ятдесят.

Ключ: У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться кінцівка вислову В. Сухомлинського «Дорожить людина тим, у що вона…» (…вкла­ла часточку свого життя).

23. За опорними словами складіть невелику розповідь на тему «Як я допомагаю батькам».

Щодня, щотижня, чесно, корисний, радісний, свят­ковий, кожний, тижневий, прекрасний, власний.

24. Знайдіть третє «зайве» слово; вставте, де треба, букви.

 • Асистен..ський, президент..ський, велетен..ський;
 • хвас.ливий, пес.ливий, щас.ливий;
 • чес..ний, ус..ний, компос..ний.

25. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть їх правопис. З одним словом складіть речення.

Якість, тиждень, жалість, форпост, баласт, хвастун.

26. Вставте, де треба, букви. З одним словом складіть речення.

Антифашис..ський, студен..ство, солда..ський, зліс..ний, облас..ний, тюр..ський, захис..ник.

27. Зробіть фонетичний запис слів, порівняйте їх вимо­ву і правопис.

Шістнадцять, невістці, студентці, студентство, ба­ластний.

No Comments

Reply