• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лис
2015
0

Правила правопису складних слів

Складні слова можуть писатися разом і че­рез дефіс.

Разом пишуться складні слова:

утворені від підрядних словосполучень (у яких одне слово залежне від іншого): східноукраїнський, одноразовий, життє­здатний, звіробій, хіміотерапевтичний, чотирикутний; виняток: географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північно-Кримський канал, Західно-сибірська ни­зина, Південно-Африканська Республіка;

2. утворені з трьох основ і більше: світлово­долікування, термогідродинамічний;

3. складні іменники, що утворилися з допомогою сполучних голосних: лісостеп, чорнозем, водогін, верболіз, легкоатлет, медозбір, снігопад, листопад, людинолюб;

4. складні слова без сполучних голосних: перекотиполе, Трипілля, болиголов, Перебийніс, Вернигора, сторіччя, Пятихатки, сорокаріччя, шістдесятиріччя;

5. складноскорочені, а також із першою час­тиною авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, теле-, гео-, гідро-, екзот-, екстра-, зоо-, ізо-, електро-, cyпep-, квазі-, космо-, лже-, макро-, мікро-, стерео-, моно-, радіо-, турбо-, нео-, псевдо-, стерео-, мульти-, термо-, фото-: біоенергія, макроклімат, мультивалент (але мульти-табс), вело­трек, псевдоідея, суперзірка;

6. іменники і прикметники, першою час­тиною яких є частини пів, напів-, полу-: півлистка, півострова, напівпровідник, напівсвідомий, полумисок (але пів’яблука, пів’юрти, пів’їжака);

7. прикметники, до складу яких входять частини -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: п’ятисотий, двадцятип’ятимільйонний, двохсоттисячний, п’ятимільярдний;

8. числівник один у складних іменниках і прикметниках має форму одно-: одноактовий, однолюб, числівники два, три, чотири мають форму дво-, три-, чоти­ри- перед приголосним: двоповерховий, трилисник, чотириденний, форму двох-, трьох-, чотирьох– перед голосним: двохатомний, чотирьохелементний і запису­ються разом.

Через дефіс пишуться складні слова:

1. утворені від сурядних словосполучень (їх можна з’єднати сполучником): північно-східний, норд-ост, батько-мати, гірку­вато-солодкий, серцево-судинний, сліпучо-білий, соціал-демократ, диван-ліжко, матч-турнір;

2. прикметники, що означають поєднання двох окремих кольорів або їх відтінків: блідо-рожевий, жовто-блакитний, сніжно-білий, темно-зелений, криваво-червоний, темно-вишневий, виняток: жовтогарячий, червоногаря­чий (окремі кольори);

3. слова, що є незалежними одне від одного і, наблизившись фонетично, складаючи одне поняття, не злились остаточно в одне слово. Це слова, що не мають сполучного голосного: хата-читальня, ракета-носій, дизель-мотор, блок-система;

4. іменники на позначення одиниць виміру: кіловат-година, бета-промені, вольт-се­кунда, альфа-залізо, центнер-кілометр;

5. іменники на позначення власних назв, першою основою яких є частина пів-: пів-Харкова, пів-Європи, пів-України, пів-Ялти;

6. утворені повторенням тих самих, сино­німічних або антонімічних слів із метою підсилення їх значення: ходив-ходив, окислювально-відновлювальний, дочки-матері, більш-менш, злий-презлий, білий-білий, щастя-доля;

7. іменники та прикметники з першою скла­довою віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, експрес-: екс-президент, прем’єр-міністр, обер-прокурор, прес-аташе, лейб­-гвардія, член-кореспондент, віце-адмірал, шеф-кухар, фармацевт-провізор, експрес-аналіз, міні-ЕОМ;

8. іменники та прикметники, перша части­на яких числівник, позначений цифрою: 5-відсотковий, 10-міліграмовий, 50-річчя;

9. прикметники, перша частина яких закін­чується на -ико (-іко): хіміко-технологічний, медико-санітарний;

10. прикметники, перша частина яких вій­ськово-, воєнно-: військово-лікарський, воєнно-стратегічний; виняток: військовослужбовець, військовозобов’язаний, військовополонений;

11. прізвища та географічні назви: Нью-Йорк, Панкратов-Чорний, Санкт-Петербург;

12. терміни, якщо перше слово — родове по­няття, друге — видове: гриб-паразит, рентген-кабінет, чар-зілля, заєць-русак, інфузорія-туфелька;

13. іменники на позначення рослин і тварин: іван-чай, буркун-зілля, мати-й-мачуха, голка-риба, жаба-бик, кулик-сорока;

14. іменники, один із компонентів яких є не­відмінюваним: какао-порошок, кафе-автомат, крем-брюле;

15. іменники, перший компонент яких набли­жається за значенням до прикметника: свят-вечір, слайд-фільм, компакт-диск;

16. сполучення слів, що означають приблиз­ність: день-два, рік-півтора, не сьогодні-завтра.

No Comments

Reply