• Телефонуйте : 066 758 90 94
29Вер
2016
0

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Прізвища слов’янського походження ук­раїнською мовою не перекладаються, а пе­редаються відповідно до установлених норм і правил українського правопису.

При передачі на письмі прізвищ слов’ян­ського походження дотримуються таких пра­вил правопису:

1. Російська буква е українською мовою передається таким способом:

          1.1. літерою е у середині слів після приго­лосних: Терпігорський, Березовський, Петрушов;

          1.2. літерою є у таких позиціях:

 • на початку слів: Євтухін, Єгоров, Єфимов;      
 • у середині слів після голосних: Чуєшов, Саєнков, Мієловський;
 • у середині слів при роздільній вимові після приголосних (після апострофа і м’якого знака): Гур’єв, Зинов’єв, Терентьєв, Афанасьєв;
 • у середині слів після приголосних (крім ж, ч, ш, щ, ц, р) у суфіксах -єв, -єєв: Пашнєв, Лаптєв, Сергєєв, Матвєєв, але Писарев, Андреєв, Радищев, Пле­щеєв;
 • якщо російська літера е відповідає ук­раїнській і у корені слова — загальної назви, від якої утворилося прізвище: Хлєбников (хлеб — хліб), Бєлий (белый — білий), Звєрев (зверь — звір).

2. Російська літера ё українською мовою передається таким способом:

          2.1. буквосполученням йо (якщо ё позначає звукосполучення й+о):

 • на початку слів: Йолкін, Йожиков;
 • у середині слів після приголосних б, п, в, м, ф: Соловйов, Воробйов;
 • у середині слів після голосних: Бугайов, Майоров, Кайомкін;
 • буквосполученням ьо (коли ё позначає сполучення м’якого приголосного з о) у середині слів після приголосних: Журавльов, Сьомкін, Пушкарьов, Алфьоров;
 • буквою о у наголошеній позиції після приголосних ж, ч, ш, щ, ц: Лихачов, Щипачов, Чорний, Пчолкін, Хрущов;

          2.2. буквою е:

 • у середині слів після приголосних у прі­звищах, утворених від спільних для української та російської мов імен: Ар­темов (Артём — Артем), Семенов (Семён — Семен ), Федоров (Фёдор — Федір);
 • у ненаголошеній позиції після приго­лосних ж, ч, ш, щ, ц: Сонцев, Горячев.

3. Російська літера э українською мовою пе­редається літерою е у будь-якій позиції: Едуардов, Ернст, Ешпаєв, Ецин.

4. Російська літера ы українською мовою пе­редається літерою и у будь-якій позиції: Черних, Давидов, Кримський.

5. Російська літера и українською мовою пе­редається таким способом:

5.1. літерою и:

 • у середині слів після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед наступним приголосним: Чичиков, Чичибабін, Шимановський, Щиглін, Жиров;
 • у префіксі при-: Прибилкін, Привалов, Пришвін;
 • у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Олейни­ков, Паращич, Голицин, Радищев;
 • у середині слів після приголосних, якщо прізвища утворені від імен і загальних назв, спільних для української і росій­ської мов: Синев (синий — синій), Ва­сильєв (Василий — Василь), Литвинов (литвин — литвин);

5.2. літерою і:

 • на початку слів: Ігнатьєв, Івнєв;
 • у середині слів після приголосних, крім ж, ч, ш, щ, ц: Гарін, Філіппов, Купрін, Теплінський;

5.3. літерою ї:

 • у середині слів після голосних: Воїнов, Кутаїскін;
 • у середині слів при роздільній вимові після приголосних (після апострофа і м’якого знака): Гур’їн, Ільїнський.

6. Апостроф вживається у середині слів після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, р перед я, ю, є, ї (при роздільній вимові): Водоп’янов, Захарін, Прокоф’єв, Лук’янихін.

7. М’який знак вживається у таких випадках:

7.1. у середині слів після м’яких приголос­них д, т, з, с, ц, л, н:

 • перед я, ю, є, ї: Дьяконов, Третьяков, Обезьянкін;
 • перед приголосними: Вальнов, Синькін, Корольков;
 • у кінці слів: Лось, Соболь;

7.2. після твердого приголосного у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-: Маяковський, Островський, Городецький;

7.3. після твердого кінцевого приголосного ц у прізвищах із суфіксом -ець-: Глуховець, Скиталець.

Вправи

1. Поясніть українське написання російських прізвищ.

Толстой, Нева, Єгор, Афанасьєв, Петров, Лаврентьєв, Первенцев, Фадєєв, Пєшков, Брянцев, Вєтров, Муровцев, Малишев, Аракчеєв, Корольов, Новосьолов, Драчов, Пу­гачов, Сьомкін, Пущин, Гагарін, Ігнатьєв, Писарєв, Плющов, Ткачов,  Го­лик, Сенкевич, Доронін, Андреєв, Алексін, Погодін, Про­коф’єв, Некрасов, Лєсков, Воскресенський, Катаєв, Фатьянов, Чехов, Бунін, Тютчев, Нікітін, Купрін, Дудін, Вяэемський, Плещеєв, Хлєбніков.

2. Напишіть російські прізвища українською мовою, поясніть їхній правопис.

Лєрмонтов, Рощин, Муравьев, Золота­рев, Звонарев, Щипачев, Тимирязев, Грачев, Семенов, Артемов, Голицын, Бугаев, Потем­кин, Елкин, Сергеев, Нестеров, Зайцев, Гуляев, Ильин, Салтыков-Щедрин.

No Comments

Reply