• Телефонуйте : 066 758 90 94
01Гру
2015
0

Правопис прислівників

Разом пишуться прислівники, утворені за такими схемами:

 1. прийменник + прислівник: донині, подеку­ди, позаторік, невтямки;

 2. прийменник + коротка форма прикмет­ника: допізна, сповна, нашвидку, злегка, заново;

 3. прийменник + займенник: передусім, на­віщо; але до чого, за що, за віщо (у ролі до­датків);

 4. поєднання кількох основ будь-якого по­ходження: мимохіть, обіруч, стрімголов, тимчасово, мимоволі, праворуч;

 5. прийменник + прийменник + будь-яка час­тина мови: знадвору, навряд, позаторік, спідлоба, навмисне, завширшки;

 6. прийменник + іменник: навіки, донизу, на­раз, скраю, узнаки, довкола;

 7. прийменник + числівник: вчетверо, на­троє, поодинці, уп’ятьох;

 8. аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- + будь-яка час­тина мови: абияк, деколи, щодня, якомога, якнайкраще; але дарма що, поки що, тіль­ки що, хіба що, чи що.

Через дефіс пишуться такі прислівники:

 1. по- + прикметник / займенник + -ому /-и: по-людськи, по-нашому, по-господарсько­му, по-французьки;

 2. по- + порядковий числівник: по-друге, по-третє, по-четверте;

 3. будь-, небудь-, казна-, хтозна-, бозна-, -то + неозначений прислівник: так-то, хто­зна-де, будь-коли, куди-небудь, будь-як, будь-коли;

 4. прислівник + прислівник (близькі або протилежні за значенням):

вряди-годи, часто-густо, не сьогодні-завтра, більш-менш;

5. прислівник + прислівник (однакові осно­ви):

ледве-ледве, як-не-як, пліч-о-пліч, да­леко-далеко.

Прислівники, що пишуться окремо, утво­рені за такими схемами:

1. прийменник + іменник, якщо іменник зберігає своє лексичне значення:

 2. іменник + іменник + прийменник: з ран­ку до ночі, раз у раз, сам на сам, час від часу;

 3. числівник / займенник / прикметник + іменник (виконують функції прислівни­ка): іншим разом, зоряної ночі, тим часом, таким чином;

 4. прийменник + прикметник чоловічого / середнього роду: в основному, в цілому;

 5. по + збірний числівник: по четверо, по троє.

Правила правопису складних слів

No Comments

Reply