• Телефонуйте : 066 758 90 94
15Чер
2015
0

Правопис префіксів. Вправи

1. Підкресліть префікси, поясніть їх правопис.

  • Склепати, склепаний, склепіння, скажений, скаженіти, ска­зати, спадати, спадання, спадковий, спека, спекти, спектр, спек­тральний, спинити, спинений, спина, спинка, створити, сфабрикувати.
  • Зігнати, зігріти, зійтися, зілля, зіпсувати, зір, зірваний, зірка, зітхати, зібрати, зібгати, зігнутий, зіркий, зірниця, зіско­чити, зіяти, зближати, зблизька, збліднути, збрити, зброя, збруя, згвинтити, згладити, зграя, зграбний, здружитися, зчленований, зшкрябати, зовсім, зомліти, зосліпу.

2. Перепишіть, замість крапок вставте пропущені букви. Підкрес­літь префікси і поясніть їх правопис. Перевірте написання цих слів за орфо­графічним словником.

Бе..кінечний, бе..козирка, бе..коштовний, бе..одня, бе..пар­ний, бе..пека, бе..пощадний, бе..просипний, бе..соння, бе..­страшний, бе..таланний, бе..хмарний, бе..шовний, во..величити, во..з’єднання, ві..казати, ві..копати, ві..палити, ві..писати, ві…садити, ві..ділити, мі..колгоспний, мі..планет­ний, мі..спілковий, мі..судинний, на..вечір’я, на..кусити, на..пис, на..сипати, на..тесати, о..клеїти, пр..гарний, пр..дки, пр..дмет, пр…міальний, пр..поганий, пр..сований, пр..красно, пр..азовський, пр..балтійський, пр..близити, пр..­вілей, пр..колоти, пр..стрілити.

3. Випишіть із словників по три-чотири слова з префіксами за-, най-, а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра-, супер-, транс- і поясніть правопис їх.

4. Запишіть технічні терміни, вставляючи пропущену літеру, і запам’ятайте їх правопис.

  • Бе..повітряний, бе..ламповий, бе..напірний, бе..­печний, бе..відривний, бе..редукторний, бе..ресорний, бе..клапанний, бе..компресорний, бе..контактний, бе..перемінний, бе..підвальний, бе..підшипниковий, бе..полюсний, бе..поршневий, бе..стружковий, бе..форменний, бе..центровий, бе..шовний.
  • Пр..сування, пр..лад, пр..ймач, пр..пуск, пр..садка, пр..стрій, пр..тир, пр..хват, пр..тирка, пр..плив, пр..точений, пр..чіп.
  • Ро..жарений, ро..печений, ро..кислення, ро..пай­ка, ро..пил, ро..плав, ро..чин, ро..пресування, ро..сікання, ро..тин, ро..шарування, ро..точування, ро..тирання, ро..тягання, ро..чеплення.

5. Перепишіть слова, замість крапок вставте пропущені літери з або с. Підкресліть префікси і поясніть їх правопис.

Бе..козирка, бе..посередній, бе..коштовний, не..про­можний, бе..одня, ..характеризувати, в ро..палі, бе..пека, бе..пощадний, бе..хмарний, во..величити, во..з’єднання, ро..садник, ..фабрикувати, бе..силля, ..хвалити, ро..пач, ро..клад, бе..карний, ..цементу­вати, ро..суд, бе..культурний, бе..перечний, ро..фор­мувати, ..кропити.

6. Перепишіть слова, замість крапок поставте букви є, и чи і.

Пр..дставити, пр..морський, пр..берегти, пр..зир­ство, пр..бій, пр..амбула, пр..дтеча, пр..близно, пр..красно, пр..крашати, пр..бічник, пр..борканий, пр..краси, пр..хилити, пр..зидент, пр..хитрий, пр..оритет, пр..варений, пр..зводити, пр..гарний, пр…звище, пр..мат, пр..свя­тити, пр..вабити, пр..землитися, пр..д’явник, пр..гнобити, пр..своїти, пр..буток, пр..­балтійський, п..р..дача, п..р..ферія, пр..стиж, пр..горілий, пр..гойдати.

7. Перепишіть, вставляючи пропущені з, с.

Бе..коштовний, ..готувати, ро..погодитися, ..гладити, ..кріпити, ро..сипати, ..ціляти, ро..чіплювати, ро..питати, ..питати, ..сушити, бе..шумний, ..хилений, ..турбований, бе..корисливий, ..ціджувати, бе..хребетний, ..читувати, ..шити, ..хопити, ро..точити, ро..ступитися, ..сипати, ..поконвіку, ..тримувати, ..бутися, ..гризти, ..формований, ..гіркнути.

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об-

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

Правопис префікса пере-

Іншомовні префікси

No Comments

Reply