• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об-

Кінцевий дзвінкий приголосний цих широковживаних в україн­ській мові префіксів на письмі не змінюється: відсвяткувати, під’їжджати, під­пис, надземний, понадхмарний, передчасний, передпліччя, передзим’я, передчуття, передмістя, міжгалузевий, міжпланетний, об­пекти, обсмажити, обтрусити.

Примітка:

Префікс пред- — старосло­в’янського походження й тому вживається в словах з відповідним відтінком у значенні: предтеча, предводитель, предстати, предковічний.

Задля милозвучності префікси мо­жуть видозмінюватися:

  • від- — од-, оді- (оддати, одібрати);
  • під- — піді- (підійти, підігнати, підібрати);
  • об- — обі- (обілляти);
  • між- — межи- (межиріччя, межи­гір’я і міжгір’я, межипліччя).

УВАГА!

У мові художньої літератури вони виступають паралельно: відпливає і одпливає, відпочити і одпочити, віддати і оддати.

У науковій та спеціальній літературі вживається тільки префікс від-.

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

No Comments

Reply