• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

         Кінцевий приголосний цих пре­фіксів вимовляється по-різному за­лежно від початкового звука коре­ня: чітко й виразно (безіменний, розораний, безводний, безграмот­ний, розбитий) або ж уподібню­ється шиплячому чи свистячому кореня (розшумітися, розчарува­тися, розчинитися, розступити­ся; безсмертя, безсумнівно, без­шумно, безцільно).

Але пам’ятай: префікси роз-, без-, воз-, через- завжди пишуться з кінцевим з- (за морфологічним принципом): розквітати, розпалити, розхва­лити, розчистити, розмістити; безкорисливий, безкраїй, безсніж­ний, беззахисний, безжирний; возвеличити, воздати, возз’єднати; черезплічник, черезсідельник.

УВАГА!     

Фонетичний варіант префікса роз- — розі-: розіграти, розігнути, розірвати, розібрати, розідрати.

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

No Comments

Reply