• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

Префікс пре-

Префікс пре- вживають на позна­чення збільшеної міри ознаки. Він рівнозначний семантиці слова дуже: премилий (дуже милий), премуд­рий (дуже мудрий), премудро, премудрість, преболючий.

УВАГА!

Іноді для підсилення вираження якості вжива­ють ще слово без префікса: дивний-предивний, білий-пребілий, далеко-предалеко, гаряче-прегаряче, цікаво-прецікаво. Такі складні при­кметники й прислівники пишемо через дефіс.

Крім того, префікс пре- пишемо:

 • у словах: презирливий, презирство;
 • у словах старослов’янського по­ходження: преосвященний, пре­велебний, преподобний.

Префікс при-

Префікс при- вживається на позна­чення наближення, приєднання або неповноти чи результату дії:

 • прибути, прибігти, прилетіти, приклеїти, прибудувати;
 • присолити, приморозити, при­крити, присісти, пригубити;
 • приборкати, прив’язати;
 • а також у похідних від них сло­вах: притулок, пристрій, при­чал, прибуття, прикраса, приваб­ливо, примружливо, привчивши, пристаркуватий, прив’ялений.

Префікс при- пишемо в прикметни­ках, утворених від іменників із прийменником при, та в похідних від них словах:

 • при Карпатах — прикарпат­ський, Прикарпаття;
 • при Дніпрі — придніпровський, Придніпров’я;
 • при Чорному морі — причорно­морський, Причорномор’я;
 • при кордоні — прикордонний, прикордонник;
 • при місті — приміський;
 • при вокзалі — привокзальний.

РОЗРІЗНЯЙТЕ!

привільний                                                             превільний

прихорошитись                                                   прехороший

прибілити                                                             пребілий

притихлий                                                            претихий

пристаркуватий (не дуже старий)             престарий (дуже старий)

ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Правопис слів іншомовного походження, у яких пре- і при- не є префіксами:

 • Пишемо пре-: президент, президія, преамбула, презентація, претензія, прерогатива, прецедент, претендент, прейскурант тощо.
 • Пишемо при-: привілей, примітив, призер, призма, примат, примула, примадонна, принцип тощо.

Префікс прі-

Префікс прі- пишемо тільки в трьох словах: прірва, прізвище, прізвисько.

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об-

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

Вправи

1. Прочитайте. Зверніть увагу на вимову префіксів у виділених словах.

1. Веселися, рідний краю, земле пребагата. (Народна твор­чість.) 2. І діти сміються, і вітер привітно в каштанах шумить. (В. Сосюра.) 3. Хвала ділам, прекрасним без прикрас. (М. Рильський.)

2. Доберіть до поданих слів антоніми, утворіть з ними словосполучення.

Зразок: відліт — приліт, приліт птахів.

Відв’язати, від’їхати, прегарний, відчепити, пресумний, віднести.

3. Допишіть до кожного із слів префікс пре- або при-. Поясніть свій вибір.

Багатий, вабити, везти, веселий, вітати, в’язаний, дивний, довго, дорожній, крутити, писаний, солити, тиск, чудовий.

4. Перепишіть, вставляючи в префікси пре- і при- пропущені букви. Поясніть свій вибір.

1. Пр..красне село стало ще милішим, воно прибралося в зело, заквітчалося клечанням. (Ю. Яновський.) 2. Вишеньці моїй пр..добре у саду. (Є. Гребінка.) 3. Пр..співує старий, косить. (Т. Шевченко.) 4. А яка ж то була радість, коли орач виймав кусок пр..черствілого хліба. (М. Стельмах.) 5. Сонце підбилося вище і пр..грівало. (Григорій Тютюнник.) 6. Уляна дивилася на комісара Шредера з непр..хованим пр..зирством. (О. Довженко)

5. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е та и. Орфограми підкресліть.

1. З..мля моїх батьків пр..красна і родюча. (В. Сосюра.) 2. Дол..тіли ми пр..красно! Пр..з..млились дуже вчасно! (Г. Бойко.) 3. Пр..гріло сон..чко, обсохла з..мля. (М.Коцю­бинський.) 4. Сер..д Росі неначе л..жав нев..личкий острівець з пр..здорового каміння. (І. Нечуй-Левицький.) 5. Стоять два пр..в..л..чезні дуби. (Марко Вовчок.) 6. Зел..нь поступово пр..тьмарювалась. (О. Гончар.) 7. А пр..мудрим умам, робо­тящим рукам п..р..логи орать. (Т. Шевченко.) 8. Потім настала довга-пр..довга з..ма. (Григорій Тютюнник.)

6. Запишіть опис Питайлика під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим текстом.

У мене в кімнаті висить велика репродукція картини М. Мурашка «Вид на Дніпро». Який приємний пейзаж!

Ясний літній день. Голубе небо. Тихо, безвітряно. Сонце пестить землю, лагідним теплом зігріває світлу дніпрову широчінь.

Ліворуч стоять два дерева над кручею. Листя на них темно-зелене, пишне. Внизу біжить доріжка серед густої соковитої трави.

Але всю увагу приковує до себе Дніпро. Величний, пре­красний, він несе свої води аж ген до обрію. Вода тиха, спокійна, хвилечка ледве мерехтить на ній. Вдалині розки­дані острівці, позолочені жовтим піском. Видніється поросла кущами піщана коса.

Світлий, радісний настрій створює картина. Хочеться по­бувати на схилах Дніпра, помилуватися його пречудовими краєвидами, його вічною красою.

No Comments

Reply