• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Кві
2015
0

Правопис ненаголошених голосних у корені слова

Під наголосом голосні звуки завж­ди вимовляються чітко й виразно. У ненаголошеній позиції голосні е, и, о наближаються до подібних за артикуляційними особливостями звуків: [е]и], [и] – [ие], [о] – [оу].

Ненаголошені голосні [е] та [и], що перевіряються наголосом

Загальноприйняте правило: треба змінити слово або підібрати спільнокореневе так, щоб ненаголошений го­лосний став наголошеним:

  • [е]и]: [веисна´] весна, бо ве´сни, [о´зеиро] озеро, бо озе´ра, [веисе´лиĭ] веселий, бо ве´село, [веирши´на] вершина, бо верх.
  • [и] – [ие]: [ве´лиеч] велич, бо вели´кий, [чиесло´] число, бо чи´сла, [виешне´ва] вишнева, бо ви´шня, [тиехен’ко] тихенько, бо ти´хо.

УВАГА!

Це правило ми не можемо застосувати до дієслів, у яких відбувається чергування е — и: беру — збирати.

Вправи

1. Вставте потрібну літеру.

З(е,и)мний, ос(е,и)литися, п(е,и)чера, д(е,и)тинство, зб(е,и)регти, тр(е,и)мтіти, в(е,и)ликий, в(е,и)черя, тр(е,и)вати, в(е,и)чорів, сп(е,и)нятися.

2. Запишіть текст. Поясніть правопис слів із ненаголошеними голосними.

Ярило

Великий грім Ярило прокидається навесні після довгого сну. Сідає верхи на чорні хмари, як на коня. Їде над землею, б’є її золотою різкою-блискавицею. Земля прокидається, одягається в розкішну сукню із квітів і зелені. Усе навколо оживає: поля, діброви (За О. Воропаєм).

3. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е чи и. Доберіть до кожного перевірні споріднені слова або форми слів і запишіть їх поряд.

Зразок: далеч — далекий, блищати — блиск, грудень — грудня.

  1. Дал..чінь, в..селий, в..шневий, т..хенький, т..хнічний, з..рнина, д..витися, п..линка, п..кти, щ..пати, щ..пити, ч..твертий, ч..тець.
  2. Січ..нь, хлоп..ць, нож..к, щигл..к, чов..н, пів..нь, майст..р, пласт..р, глеч..к, стол..к, промов..ць.

4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е чи и, не добираючи перевірних слів. Поясніть, чому так.

Шел..ст, бр..ніти, др..жати, ч..р..пок, ож..ледиця, тр..вога, т..р..вені, кр..ниця, п..р..лаз, п..р..дплата.

5. Доберіть до слів щебетати, веселитися перевірні слова на кожний ненаголошений звук [е] і складіть з ними речення.

 

 

No Comments

Reply