• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лип
2015
0

Правопис деяких префіксів та суфіксів. Вправи

1. Перепишіть текст, розкриваючи дужки і вставляючи потрібні букви. Усно поясніть правопис префіксів і суфіксів.

В..лике тут небо над людиною. І чи не воно своїм вічним про­стором (с,з)хиляє людину на ро..думи, чи не тому якась сувора мудра задума все життя стоїть в очах ст..пових чабанів?

Саме вона, оця задума, (в,у)разила мене в погляді Оленчука, коли готуюч..сь до роботи над книгою про П..р..коп, я поїхав у Строганівку і там (у,в)перше зустрівся з ним.

Був літній погожий ранок. Ми с..діли з Оленчуком на бер..зі Сиваша, поблизу того самого місця, зві..ки він в далеку осін..ю ніч 1920 року вирушив у свою істор..чну путь, в..дучи через Си­ваш штурмову колону комунарів.

Яскравий день сліпить очі. Сухо на Сиваші. Весь його рівний ві..критий простір, ст..лячись у дал..чінь, сліпуче біліє перед нами: росте сіль. (Не)задовго перед тим зігнало вітром воду в Азовс..ке море, шви..ко п..р..к..піла на сонці ропа, і тепер в усі краї забіліло сіл..ю сива..ке дно, лише де-не-де т..мніють по н..ому плями таємничих морс..ких прогноїн, ніколи не висихаю­чих чаклаків.

Тихо, пустельно, мов на краю світу. Ні птиці в повітрі, ні ко­ника в траві. Ледь виднієт..ся на обрії смуга Литовс..кого (пів)острова та далеко праворуч сяє на П..p..копі високий об..ліск — пам..ятник загиблим героям.

(О. Гончар)

2. Утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові від поданих іменників, поясніть правопис суфіксів.

Авксентій, Анатолій, Арсен, Богдан, Віктор, Віталій, Владлен, Геннадій, Генріх, Гліб, Дем’ян, Дмитро, Едуард, Євген(ій), Єгор, Зіновій, Іларіон, Ілля, Йосип, Касян, Кирило, Костянтин, Леонід, Лук’ян, Марко, Олег, Роберт, Самійло, Сергій, Тимур, Юлій, Яків, Ярослав.

3. Від поданих слів утворіть прикметники. Визначте будову нових слів. З’ясуйте правила правопису суфіксів.

Ціна, тут, захід, мільярд, мода, мільярд, вчора, освіта, зелень, друг, дорога, фабрика, жито, кінець, алгебра, археологія, вулиця, дні, давно, число, історія, класика, границя, сказати, літо, вечір, голос, промінь, ліс, іскра.

4. Випишіть слова з суфіксами, підкресліть суфікси. До цих слів запишіть споріднені слова з іншими суфіксами. Запам’ятайте правопис.

Талого снігу платочки сивенькії,

Дощик дрібненький, холодний вітрець.

Проліски в рідкій травиці блідненькії —

То ж була провесна, щастя вінець!

                                                                                                                   (Леся Українка)

5. Виділіть у дієсловах суфікси і поясніть, якого відтінку вони надають значенню дієслів.

Гукати, гукнути, трусити, труснути, трусонути, пи­сати, тиснути, рвати, рвонути, стукати, стукнути, стуконути, хитати, хитнути, хитонути, їсти, їстоньки, пити, питоньки, спати, спатоньки, спатуні, спатусі, спатунечки.

6. Від поданих слів утворіть імена по батькові чо­ловічі й жіночі.

Август, Адріан, Амвросій, Анатолій, Андрій, Аркадій, Арсен, Артем, Артемон, Артур, Архип, Богдан, Борис, Вадим, Валентин, Валеріан, Валерій, Василь, Ві­талій, Владислав, Володимир, Всеволод, В’ячеслав, Гав­рило, Герасим, Геннадій, Георгій, Гнат, Гордій, Григорій, Данило, Дем’ян, Денис, Дмитро, Євген, Захар, Іван, Ігор, Ілля, Йосип, Карпо, Кирило, Корній, Кузьма, Лаврін, Леонід, Лука, Лук’ян, Любомир.

Правопис деяких суфіксів. Дієприкметникові суфікси

Правопис деяких суфіксів. Прикметникові суфікси

Правопис деяких суфіксів. Іменникові суфікси

Правопис деяких суфіксів. Дієслівні суфікси

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об-

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

Правопис префікса пере-

Іншомовні префікси

Правопис префіксів. Вправи

No Comments

Reply