• Телефонуйте : 066 758 90 94
15Лют
2015
0

Подовження приголосних звуків. Вправи

1. Утворіть форму орудного відмінка, по­ясніть правопис.

Кров, річ, мудрість, ненависть, вихованість, мить, радість, честь, милість, сіль, розкіш, тінь, мазь, якість.

2. Випишіть у два стовпчики слова з подовженням приголосних і слова, у яких цей процес не відбувається.

Ста..ей, подовже..я, непримире..ий, притама..ий, воста..є, дзві..иця, лис..ям, скатер..ю, здорове..ий, любо..ю, мудріс.ю, числе..ний, сторі..я, підвіко..я, доруче..я, поклика..я, шале..ий, довгожда..ий, узлі..я, вче..ий, безсмер..я, довкі..я.

3. Підкресліть слова з подовженими м’якими приголосними.

Вищий військовий чиновник у Візантії піклувався про знищення несправедливості, законно карав винних, нікому не робив послаблен­ня. Він привчав усіх підданих жити й керуватися законами. Він був непримиренним до ворога та справедливим до своїх співвітчизників (З підручника історії). На високій горі Афон, що у Греції, живе са­мітником у печері немолодий чоловік із виснаженим обличчям, на якому пристрасним блиском горять очі (3 підручника історії). Ко­лись люди вірили, що закляття накладено на осику, на якій завжди тремтить листя (3 журналу). Прямує сонце тихою ходою до роздоріжжя вечорів смутних (П. Филипович).

4. Перекладіть на українську.

Улыбающийся мальчик, белокаменная столица, суверенная дер­жава, увековечивание памяти, государственное правосудие, оживлён­ная улица, вторичное жилье, прочитанная книга, написанная статья, долгожданный отпуск, буквенный код, несравненная красота, деревянный пол, неоконченная пьеса.

5. Запишіть прислів’я, підкресліть подовжені приголосні, зробіть фонетичний запис слів з подовженими приголосними.

Знання робить життя прекрасним. Вчення — світ, невчення — тьма. Маленька праця краща за велике безділля.

6. Поставте іменники в орудному відмінку, поясніть їх правопис. Складіть з деякими словами речення.

Сіль, заповідь, чверть, розкіш, мідь, путь, міць, єдність, юність, сталь, деталь, стійкість, пристань, грань, жовч, врожайність.

7. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

Чумацький Шлях

У темні ночі на ясному бе..хмарному небі ви може­те помітити ш..року смугу, яка немовби опоясує все небесне склепін..я. Ця смуга трохи нагадує слід від колес чумац..кого возу, тому наші предки прозвали її Чумац..ким Шляхом.

Під час спостережен..я у сучасні т..л..скопи Чума­цький Шлях розпадається на безлі.. зірок, які для неозброєного ока зл..ваються у суцільне сяян..я.

На небі зорі виглядають мален..кими мерехтливи­ми вогниками. Насправді ж кожна зірка — це вел..тен..с..ка розпечена газова куля, що складається з вод­ню і гелію.

На вс..ому небі неозброєне око бачить в темну ніч не більше шести тисяч зірок. журналу)

8. На місці крапок вставте, де потрібно, букву н. По­ставте наголос і поясніть правопис.

Бездоган..ий, невин..ий, захоплен..ий, нездолан..ий, вихован..ість, несказан..о, багатомільйон..ий, гостин..о, надвікон..ик, стомлен..ий, туман..ний, антен..ий.

9. Де потрібно, вставте пропущені букви. Складіть два речення.

Спросон..я, дозвіл..я, роздоріж..я, верховіт..я, уз­береж..я, радіст..ю, вдячніст..ю, павутин..я, узліс..я, затиш..я, багат..я, гіл..я.

10. Утворіть від поданих іменників форми орудного відмінка.

Молодь, річ, папороть, пам’ять, швидкість, якість, свідомість, тінь, сіль, галузь, мужність, паморозь.

11. Перекладіть на українську мову.

Знание, сталью, ночью, поколение, Закарпатье, вет­ви, скатертью, судья, Илья, значение, статья, совес­тью, честью.

12. Утворіть від дієслів іменники. Складіть невелику розповідь «Один день мого шкільного життя».

Читати, оповідати, малювати, запитати, знати, ба­жати, змагатися, навчати.

13. Замініть слова за зразком. Доберіть до іменників прикметники.

Зразок. Гілка — гілля сухе.

Насінина, волосина, колос, промінь, вуглина.

14. Поясніть написання слів з подвоєними і подовженими приголосними.

Кругом ліси, ліси завмерли, горою нісся тихий спів (Д. Засул). Серед поля ллється пісня, віє вітер (О. Олесь). На небі чистому ген хмара бовваніє (Є. Гребінка). А тут ніч темна така, що тільки навмання вгадуєш дорогу (П. Куліш).

15. Від поданих слів утворіть споріднені слова з подвоєнням чи подовженням приголосних. Слова запишіть фонетичною транскрипцією і поясніть причини подвоєння. З окремими словами складіть речення.

Луна, кінь, глибина, земля, весна, дякувати, вікно, літо, лице, тримати, гудок, борода, міць, година, сидіти, зброя, мазь, молодь, зітхати, страшно, поміч, бігти, віти, промінь, зелень, Дніпро, дати, межа, район.

16. Порівняйте пари словосполучень. Зробіть висновок, коли подовжувати приголосні звуки.

Знана земля             ґрунтовні знання

Багата рідня              яскраве багаття

Висновок: приголосні подовжуються, коли вони м’які і стоять між двома голосними.

 

No Comments

Reply