• Телефонуйте : 066 758 90 94
16Лис
2014
0

Перенос частин слова

Із поділом на склади пов’язані правила переносу слів з рядка на рядок.

УВАГА!

Слова переносяться з рядка на новий рядок за складами, проте існують певні особ­ливості переносу:

1. Не можна розривати буквосполучення д͡ж, д͡з, що позначають один звук: кукуру-д͡за, пого-д͡жуватися (хоч: під-земний, під-живити — д належить до префікса, а з, ж до кореня).

2. Не розривають при переносі йо: міль-йон.

3. Не можна відривати одну букву від кореня, префікса, другої основи складного слова: роз-ораний, пре-красний, при-йшов, водо-спад, а не розо-раний, прек-расний, прий-шов, водос-пад).

4. Не можна залишати на попередньому рядку чи переносити на наступний одну букву (Оде-са, ра-діо, а не О-деса, раді-о). Взагалі, не можна ділити для переносу такі слова, як оса, яма, шия, Азія.

5. Не можна відривати ініціали від прізвища (І. Я. Франко, а не І. Я. – Франко, але пов­ні імена та імена по батькові розривати для переносу дозволяється: Іван Якович – Франко) або інші умовні скорочення, що до них належать (не правильно: акад. – Шинкарук О. І., проф. – Стешенко, доц. – Литвиненко).

6. М’який знак та апостроф повинні при переносі залишатися біля попередньої букви (редь­-ка, валер’-янка).

7. Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать (XX ст., 50 ц, 1985 р., а не XX – ст., 50 – ц, 1985 – р.).

8. Не можна розривати абревіатури (ООН, АТС).

9. Не можна розривати умовні скорочення, граматичні закінчення, зв’язані з цифрами (вид-во, л-ра та ін., 3-й, 10-му).

10. Не переносяться на наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужка, лапки, що закривають попередній рядок, а також не залишаються відкритими в кінці поперед­нього рядка дужка, лапки.

Інколи в друкованій продукції трапляється так званий «технічний перенос» (не за правилами, пов’язаний з умовами друку), що є небажаним явищем.

Вправи

 •  У словах вишня, земля, міський і т. д. можливий двоякий перенос: ви-шня і виш-ня, зе-мля і зем-ля, мі-ський і місь-кий. А чому в наведених нижче словах допустимий лише один перенос?
 1. Яч-мінь, юш-ка, їс-ти, ек-ран, опо-ра, ко-лія, ра-дію, ра-діо.
 2. Бу-джу, ра-джу, во-джу, ка-джу, го-джусь, су-джу, їж-джу.
 3. Від-звук, від-жив, під-жар, під-звіт.
 • Чому не можна розривати для переносу наведених слів?

Пункт, в’їзд, орач, овес, юнак, мрія, алея, олія, двоє, удень, один, адже.

 • Випишіть слова в три колонки:

1) ті, яких не можна розривати для переносу (юний);

2) ті, при переносі яких можна залишити в попередньому рядку дві перші букви (юн-нат);

3) ті, при переносі яких можна залишити три перші букви (юна-ки).

Армія, орел, умію, одуд, ґудзик, приступ, іти, село, обмию, оазис, крісло, згин, яма, раджусь, ящик, об’єм, збуджене, око, саджанці, околот, вздовж, отвір, ясно, дзвін, оса, зумію.

Якщо ви правильно згрупували слова, то з останніх букв повинен скластися вислів М. Рильського. Запишіть його.

 • Виправте помилковий перенос слів.

Сло-вник, Ше-вче-нко, гі-ркий, виб-рати, розк-лад, пом-ножити, прий-шов, розрі-сся, кращ-ий.

 • Знайдіть помилку у переносі слів.

Наг-лядач, розки-дати, золот-ко, зни-зати, засиді-тися, кара-ван, кре-мезний.

 • Перепишіть, покажіть усі можливі переноси. Які слова не можна перенести? Чому?

Броджу, ходжу, саджу, кукурудза, книга, гайок, пайок, війна, байка, голка, юрба, ювіляр, ясний, ялина, весна, аптека, сиджу, раджусь, відзвук, підземний, віджити, відзеленіти, щоденний, мова, світ, туман­ний, годинник, подзвонити, підзеленити, надзвичайний, від­знака, подвір’я, віддячити, поговорити, грудка, розкішний, вовк, весілля, правнук, сльоза, вишня, полотно, історія, відомий, давній.

 • Запишіть прислів’я, поділивши склади для переносу. Визначте, в якому з прислів’їв складів найбільше, в якому – найменше.
 1. Треба нахилитись, щоб з криниці води напитись.
 2. Хто спішить, той двічі робить.
 3. Не відкладай на завтра, що сьогодні можеш зробити.
 4. Що вранці не зробиш, того ввечері не догониш.
 5. Хотів зробити спішно, а вийшло смішно.

No Comments

Reply