• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Кві
2015
0

Ненаголошені голосні [е] та [и], що не перевіряються наголосом

Пишемо [е]:

  • Якщо при змінюванні неясний звук випадає: травень — травня; вітер — вітру; палець — пальця; праведний — правда.
  • Якщо при змінюванні неясний звук чергується з [і] у закритому складі: восени — осінь; кореневий — корінь; лебединий — лебідь, але: дитина — діти; сидіти — сідати; злипатися — зліпитися, у яких [и] чергується з [і].
  • У кореневому буквосполученні -ере-, -еле-: шелест, черешня, берег, джерело, береза, ожеледь, мережа, пелена.

УВАГА!

На межі кореня і суфікса може бути буквосполучення -ери-, -ели-: перина (пер+ин+а), меливо (мел+ив+о).

Пишемо [и]:

  • У кореневому буквосполученні -ри-, -ли- між приголосними: бриніти, бриньча´ти (хоч бре´нька­ти), гриміти, дрижати, криниця, кришити, крихітний, тривати, тривога, триножити, глитати.

УВАГА!

У деяких словах (переважно іншо­мовного походження) написання е — и не можна перевірити жодним спо­собом, їхній правопис треба запам’я­тати або ж звіряти за орфографічним словником.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Слова з [е]: бензин, бетон, деталь, демократ, жетон, медаль, метро, левада, пенал, чемпіон.

Слова з [и]: кишеня, кипарис, лимон, лиман, пиріг, цибуля, шинель і шинеля, диригент, речитатив.

Слова, що мають два варіанти написання: келих і келех, коригувати і корегувати.

РОЗРІЗНЯЙТЕ!

Слова, у яких написання е — и залежить від лексичного значення: клинок (від клин) і кленок (від клен), диньки (від диня) і деньки (від день), гриби (від гриб) і греби (від гребти), Ісус Христос і хрест, християнин і хрестити, християнство і хрещений, християнський і хрещеник.

Вправи

1. Прочитайте, звертаючи увагу на вимову голосних звуків у виділених словах.

  • Каже горох: «Хто йде, не мине — скубне мене».
  • Поскар­жився й кленок: «Кожен з мене теше клинок».

2. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и. Поясніть їхнє вживання. Орфограми підкресліть.

Віт..р січе в обличчя. Нам..ло снігу – січневого снігу. Важкувато стало пташкам, що з..мують у нас. Але вони не дуже сумують. Ось, весло цвірінькаючи, хв..лясто прол..­тіла зграйка жвавих щигл..ків, ч..жів і коноплянок. Помчали десь по лопухах чи б..різках поснідати насіннячком.

А яке гарне д..р..вце горобини! Ч..рвоногруді снігурі об­сипали його і ягідками ласують. Це наші з..мові гості. Вони прил..тіли з далекої півночі, щоб тут п..р..бути зиму. (О. Копиленко.)

3. Прочитай міркування Питайлика.

Переписував я в зошит гарний вірш Володимира Сосюри:

Перлами — росою,

Сонцем, далиною

Вмиваються поля.

І раптом зупинився: далиною. Чому тут буква и, а не е? Мабуть, помилка. Адже під наголосом виразно чути е: далекий. Та й в інших споріднених словах пишемо е: далеч, далечінь, далечина.

Але стривай-но: у словах далекий, далеч корінь дал- і су­фікс -ек-, -еч-, а в слові далина той самий корінь, але су­фікс уже -ин-, як і в словах долина, вершина, ширина, низина. Отже, слово далиною треба писати з буквою и.

Прочитавши Питайликові міркування, поясніть самі, чому в слові свіжина після ж пишемо и, а в слові свіженькийе.

4. Прочитайте. Поясніть правопис орфограм.

Пшениця, тривога, дерев’яний, кленовий, киянин, затишний, кривавий, хитатися, блищати, земля, веселий, мережити, лебединий, стерегти, звичайний, очерет, оживати, широкий, підперезаний, клекотіти.

No Comments

Reply