• Телефонуйте : 066 758 90 94
13Бер
2016
0

Написання частки ні з різними частинами мови

Частка ні з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках:

  • із заперечними займенниками і прислівни­ками: ніщо, ніякий, ніколи, ніяк.

Частка ні з різними частинами мови пи­шеться окремо у таких випадках:

  • вживана для заперечення наявності пред­мета чи ознаки — стійкий зворот: ні те ні се, ні туди ні сюди, ні живий ні мертвий, ні так ні сяк, ні на макове зерня;
  • вживана як повторюваний єднальний спо­лучник або підсилювальна частка: ні до ро­боти, ні до розмови; ні писати, ні читати;
  • якщо заперечний займенник у формі не­прямого відмінка розділяється приймен­ником: ні з яким, ні з ким, ні на якому, ні в кого.

ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Запам’ятайте правопис термінів, що мають у сво­єму складі частку: невагомість, нев’язка, негабаритність, негерметичність, негігроскопічний, негорючий, неконди­ційний, некратний, некристалічний, нелегований, нелеткий, неметал, необоротність, неоднорідність, невідбивний, неплавкий, непровар, непровідник, непрозорість, непропорційність, нетривкий, нерівноважний, нерозрізний, нерознімний, нероз­чинність, нержавіючий, неспалимий, нестисливість, нековзний, незмочуваність, незмивний, незбіг, неспряжений, нерозмірний.

Вправи

1. Запишіть правильно займенники, опускаючи скісну риску.

Ні/про/що, хто/сь, аби/який, ні/від/кого, казна/до/ко­го, хтозна/на/кому, будь/що, ні/для/кого, що/небудь, який/сь, ні/від/чого, хто/небудь, будь/для/кого, аби/хто, де/що, казна/на/чому, чий/небудь, ні/про/що, аби/кого, скільки/небудь, будь/хто, де/який, казна/ким, аби/що, будь/на/кому, будь/чий, ні/до/кого, хтозна/до/якого, котрий/сь.

2. Пригадайте правила правопису складних слів і відповідно до правил перепишіть ці слова разом, окремо чи через дефіс.

Аван/сцена, авіа/моторо/будування, авіа/десант, автомобіле/будування, то/б/то, агро/техніка, англо/сакси, біло/сніжний, вище/згаданий, віце/адмірал, де/далі, віце/президент, віч­но/зелений, восьми/гранний, все/світньо/відомий, екс/чемпіон, семи/сот/річний, глухо/німий, вело/мото/спорт, ра­діо/техніка, машино/тракторний, Ту/144, далеко/схід­ний, держ/бюджет, ані/де, загально/вживаний, контр/удар, контр/адмірал, південно/західний, по/нашому, ракета/носій, спіль­но/слов’янський, спільно/східно/слов’янський, Марко/Вовчок, сту­дент/медик, світло/зелений, сім/сот/тридцяти/п’яти/мільйонний, Гулак/Артемовський, пів/аркуша, пів/години, сільсько/господарський, Нечуй/Левицький, пів/дня, пів/Європи, пів/Києва, де/таки, пів/коло, пів/куля, пів/острів, півтора/метровий, пів/яблука, ані/ані, пів/ящика, з/за, на/пів/свідомо, аби/де, аби/куди, аби/коли, ані/защо, ані/скільки, ані/який, в/двоє, будь/коли, будь/де, будь/який, будь/що/будь, де/не/де, наче/б/то, коли/б/то, казна/хто, хто/зна/який, знов/таки, мов/би/то, з/по/між, з/по/над, водно/час, на/швидку/руч, мало/помалу, рано/вранці, видимо/невидимо, часто/гус­то, мов/би, туди/сюди, зроду/віку, на/троє, по/двоє, в/перше, як/слід, по/тихеньку, що/дня, що/вечора, всього/на/всього, віч/на/віч, рік/у/рік, один/на/один, на/мить, де/юре, на/ходу, без/ладу, без/краю, без/упину, з/дня/на/день, де/факто.

3. Напишіть подані нижче слова разом, окремо чи через дефіс.

Авто…стоп, аби…що, авіа…полк, альма…матер, анти…теза, баба…яга, баро…камера, без…сумніву, без…угаву, без…ядерний, беф…Строганов, бетоно…мішалка, бібліотека…музей, більш…менш, благо…чес­тя, блідо…голубий, блідо…лиций, блок…сигнал, брат…і…сестра, брутто…тонна, будь…хто, видно…край, вряди…годи, все…таки, всього…на…всього, гамма…промені, геть…чисто…все, де…юре, диван…ліжко, дівич…вечір, до…речі, до…смаку, до…снаги, з…поміж, економічно…розвинений, євшан…зілля, замок…блискавка, звітно…виборчий, з…діда…прадіда, зроду…віку, камерно…інструментальний, мікро…вольт, Корсунь…Шевченківський, магнітофон…автомат, матч…турнір, мело…драма, меццо…сопрано, міді…спідниця, місто…супутник.

4. Користуючись словниками, запишіть по 10 термінів, у складі яких були б частини авто-, газо-, гідро-, електро-, радіо-.

5. Розкриваючи дужки, напишіть правильно слова.

(Авіа)(мотор)будування, (віце)адмірал, пів(острів), багато­(барвний), (багато)мільйонний, (казна)який, (сто)крат, (суспільно)необхідний, (будь)ласка, (вельми)шановний, (високо)освічений, (військово)полонений, (вісім)надцять, (густо)листий, (хліб)сіль, (індо)європейський, (десяти)поверховий, (через)силу, (давно)минулий, (дощо)мір, (життє)пис, (п’яти)річка, (полу)дневий, (ані)чичирк, (на)(пів)свідомо, (до)(по)бачення, (з)(дня)(на)день, (тим)часом, (стоп)кран, (в)цілому, (аби)куди, (це)(б)то, (трудо)день, (пів)класу, (світло)зелений.

6. Користуючись російсько-українським словником, перекладіть слова українською мовою, поясніть правопис їх.

Противовес, противодействие, противоестественный, противохимический, противолежащий, многовековой, многолюдный, многозначный, многокрасочный, многословие, пятидневка, пятикрат­ный, пятиминутка, пятипроцентный, пятиэтажный, самообучение, самокритичность.

7. Користуючись «Словником іншомовних слів», запишіть значення поданих слів. Поясніть їхню будову і правопис.

Авіаметеостанція, альфа-проміння, автократія, батисфера, бета-залізо, геодезія, діафон, електрифікація, зоопалеонтологія, зюйд-вест, металофізика, картотека, кают-компанія, лексикологія, локомотив, мікрофлора, піктографія, обер-прокурор, спектрограма, терморегуляція, філармонія, фільмотека, фотогенічність, яхтсмен, хронологія, циклотрон, штабс-капітан.

8. Визначте складний прикметник, що пишеться через дефіс.

Геолого/розвідувальний, давньо/руський, дробильно/сортувальний, далеко/оглядний.

Написання частки не з різними частинами мови

Правопис службових частин мови

Правопис числівників

Правопис прислівників

Правила правопису складних слів

No Comments

Reply