• Телефонуйте : 066 758 90 94
15Січ
2016
0

Написання частки не з різними частинами мови

Частка не з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках:

1. якщо слово без цієї частки не вживається: немовля, нестямний, невдовзі, невпинно, неволити, ненавидіти, незчутися;

2. з іменниками, прикметниками, займен­никами, якщо це поєднання означає не­розривне поняття: неволя, несподіванка, невдалий, несміливий, неабищо, неабия­кий, невтямки, недарма;

3. у складі префікса недо-: недолюблювати, недокрів’я, недоторканність;

4. із дієприкметником, який виступає у ролі означення і не має при собі пояснюваль­ного слова: незавершена праця, нездолані перешкоди, непідтверджена теорія.

Частка не з різними частинами мови пи­шеться окремо у таких випадках:

1. з усіма частинами мови при протистав­ленні: не горе, а радість; не швидко, а по­волі;

2. з дієсловами, дієприкметниками-присудками: не виконувати обов’язки, задачі не розв’язані, не поспішаючи на зустріч;

3. із прикметниками-присудками: ця книга не цікава;

4. із дієприкметниками, які мають при собі пояснювальні слова: я обмірковував ще не дописану статтю;

5. із числівниками, займенниками, прислів­никами, прийменниками, сполучниками: не чотири, не той, не так, не на те, не раз;

6. із підсилювальними прислівниками, при­судковими словами: не цілковито, не зов­сім, не можна, не треба.

Вправи

  1. Напишіть не разом або окремо зі словами й поясніть правопис.

Не/нависть, не/боязкий, а хоробрий, не/гаразд, не/мічний, не/жить, не/абиякий, не/благонадійний, не/видимість, не/вперше, не/впізнати, не/дозрілий, не/до/речі, не/ясний, а похмурий, не/любов, не/начебто, не/досягати, не/зайнятий справами, не/до/ладу, не/вимушений, не/абихто, не/мовби, не/з’ясоване досі питання, не/там, не/легко, не/забутий усіма вчинок, не/дорослий, не/до­рого, а дешево, не/в’янучий, не/близький, не/зважаючи, не/врожай, не/дбалий, не/завжди, не/захищений від віт­ру, не/краще, не/істотно, не/пекучий, не/переконливий, не/досягати, не/вблаганний, не/проворний, не/часто, не/на­дійний.

  1. Запишіть. Поясніть правопис частки не.

Вітка

Вітка – це собака. Вона з’явилася у нашому дворі невідомо звідки невеликим приблудним цуценям.

Вітка не любила ворон. Тільки побачить десь пташку, відразу біжить до неї, щоб схопити зубами. Якось мій брат приніс маленьке вороненя. Воно, мабуть, випало з гнізда та не змогло туди потрапити знову. Вітка спочатку подумала, що принесли для неї подарунок. Але їй дали зрозуміти, що вороненя чіпати не можна.

Пройшло зовсім небагато часу. Невеличке вороненя і гроза нашого двору Вітка стали справжніми друзями (За І. Заянчиковським).

Правопис службових частин мови

Правопис числівників

Правопис прислівників

Правила правопису складних слів

No Comments

Reply