• Телефонуйте : 066 758 90 94
06Тра
2015
0

Написання [а], що походить з давнього [о]

У сучасній літературній мові є кілька слів, у коренях яких ужи­вається звук [а], що походить з давнього (етимологічного) [о].

Тут слід пам’ятати:

1. Після г, к, х давній звук [о] змінився на [а] переважно перед наголоше­ним складом з [о]: багато, багатир (багач), гаразд, гарячий, гарячка, кажан, качан, хазяїн, халява та в похідних: хазяйнувати, по-хазяйськи, качанний, збагачення, гарячкувати тощо.

2. У деяких словах давній [о] збе­рігається: богатир (силач), борсук, гончар, козак, комин, котушка, коровай, кропива, лопата, монастир, ота­ман, оренда, погон, пором, солдат, слов’яни, компот, холоша.

Вправи

1. До поданих слів доберіть споріднені (спільнокореневі) слова і за­пишіть їх. Орфограми підкресліть.

Зразок: багатир — багатий, багатство, багач, роз­багатіти.

Хазяїн, солдат, гарячий, крохмаль, калач, поганий, качан, козак.

2. Перепишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви а або о.

1. Не в б..гатстві сила, а в трудових руках. 2. На чу­жий к..р..вай очей не поривай. 3. Без х..зяїна двір плаче, а без х..зяйки хата! 4. Видно пана по х..лявах. 5. Меле язиком, неначе з г..рячки. 6. Один с..лдат у полі не воїн. 7. То не к..зак, що ..таманом не думає бути. 8. «Нехай» — п..ганий чоловік. 9. Раз — та г..разд. 10. Хто б..гато обіцяє, той рідко слова тримає.

No Comments

Reply