• Телефонуйте : 066 758 90 94
09Січ
2015
0

Чергування звуків [у] – [в]

З точки зору орфографії досить важливим є чергування звуків [у] — [ў] (на письмі ув). Воно називається по­зиційним, бо вживаються звуки та відповідні їм літери стосовно позиції, яку займають між іншими.

У пишеться:

а) на початку слова перед приголосним (усім, увійшла, учитель, Україна);

б) між приголосними (Виріс у місті. Десь у гаю співав соловейко);

в) на початку речення перед приголосним (У полі синіли волошки, червонів мак і біліли острівцями ромашки);

г) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполу­ченням літер льв, св, тв, хв і подібними (Ходимо у валянках. Велике значення у формуванні громадської думки відіграють засоби масової інформації. Є щось чарівне у хвилях моря, у святі, у творчості);

д) після паузи, позначеної на письмі комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужками, лапками, перед приголосним (До мене зайшла подруга, учитель початкових класів).

В пишеться:

а) між голосними (побачила в оголошенні; поїхала в Острог; помітила в очах тугу);

б) на початку речення перед голосними (В Астрахані є унікальний природний заповідник);

в) після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, св, хв, тв і под.) (працювала в бухгалтерії; розгубився в складній ситуації).

У В не чергуються:    

а) у словах, що вживаються тільки з в або тільки з у: вдача (характер), удача (везіння); вклад (внесок), уклад (лад); вправа (завдання), управа (управління); вступ (початок), уступ (виступ на скелі, горі); взаємини, влада, власний, властивість, вплив та похідних; увага, узбережжя, указ, умова, установа, уява та похідних;

б) у власних іменах та словах іншомовного походження (Власов, Врубель, Владикавказ; Угор­щина, Урал, універмаг, ультраправий, увертюра та ін.).

Фонетичні варіанти прийменника у: у – ув – уві (зайшов у клас, глянув ув очі, бачив уві сні).

Відхилення від норм чергування можливе в художній літературі, зокрема в поезії, що зумовлено законами ритму (Вкраїну з краю в край проходили з боями (В. Сосюра).

 

No Comments

Reply