• Телефонуйте : 066 758 90 94
21Січ
2015
0

Чергування звуків [і] – [й]

Чергування [і] — [ĭ] (на письмі і — й), як і чергування у – в, також називається по­зиційним, бо вживаються ці звуки та відповідні їм літери стосовно позиції, яку займають між іншими.

І пишеться:

а) після приголосного або паузи (на письмі — крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, три крапки) перед словами, що починаються на приголосний (А я дивлюся… і серцем лину в темний садочок на Україну (Т. Шевченко); Рядами заморених хат, буденних і непривітних, дивилось село на своїх хазяїв… (М. Коцюбинський);

б) на початку речення (І враз усе стихло (Г. Тютюнник); Ішов кобзар до Києва та сів спочи­вати (Т. Шевченко);

в) при зіставленні або протиставленні понять (батьки і діти, війна і мир, трагічне і комічне);

г) перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я (Олександра і Євгенія; була і їжа, і питво, сірка і йод).

Й пишеться:

а) між голосними (оце й освідчився; Ольга й Олена; йшла й озиралася);

б) після голосного перед приголосним (високе й непривітне небо; ходила й покрикувала; Весни такої не було й не буде… (Леся Українка).

І — Й чергуються у словах, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови (іти — йти, імення — ймення, Іван — Йван, імовірний — ймовірний та ін.).

No Comments

Reply