• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Січ
2015
0

Чергування з — із — зі (зо)

 Чергування з — із — зі (зо)

Однією з основних ознак української мови є її милозвучність. Чергування з — із — зі (зо) — вияв цієї ознаки. Це чергуван­ня залежить від позиції зазначених прийменників у реченні чи словосполученні.

Прийменник з вживається у таких випад­ках:

а) перед голосним: з одним студентом;

б) перед приголосним (крім с, ш), рідше — сполученням приголосних на початку слова, якщо попереднє слово закінчується голосним: Свій погляд я з любов’ю повер­тав;

в) на початку речення та після паузи: з її при­їздом.

Прийменник із вживається у таких випад­ках:

а) переважно між свистячими й шиплячими (з, с, ц, ч, ш, щ): узяв із собою;

б) між групами приголосних (після них або перед ними): лист із Бразилії; разом із то­бою.

Прийменник зі (зо) вживається у таких ви­падках:

а) зі вживається перед сполученням приго­лосних, незалежно від його походження, а також після паузи: Узяв книжку зі сто­лу; зі знаком якості; Зі школи вийшли ді­ти; зі сходом сонця, зі мною;

б) зо як фонетичний варіант прийменника зі виступає при числівниках два, три або займеннику мною: зо дві сотні, зо мною.

Вправи

1. Поясніть правопис слів, у яких відбу­вається чергування у — в, і — й, з — зі.

Легенда розповідає, як дуже-дуже давно, коли Земля була вкри­та лише водою, зійшли з неба боги, щоб відділити земну твердь від безодні морської. Зійшли, вдарили списами по воді, (і, й, та) з’явилася суша. Гарячі крапельки, що скотилися (з, зі) списів, утворили звивистий ланцюжок островів (з, зі) вогнедишними горами-вулканами. (І, Й, Та) оселилася на цих островах богиня сонця. Якось заблу­кала вона (в, у) печері (і, й) заснула. Відразу ж увесь білий світ поринув (у, в) темряву. Щоб розбудити богиню, люди зробили перед печерою сідало (і, й) посадили на нього півня. Коли півень проку­курікав, богиня прокинулася (і, й, та) вийшла (з, із, зі) печери. Тієї ж миті сонце викотилося з-за найбільшої гори Фудзіями, освітило все довкілля, (і, й, та) життя знову стало ясним (і, й, та) радісним, як (і, й, та) раніше (3 журналу).

 

No Comments

Reply