• Телефонуйте : 066 758 90 94
02Гру
2014
0

Чергування приголосних звуків. Вправи

1. Перепишіть, вставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних. Не забувайте й про винятки.

1. Дорога – при доро…і, придоро…ній. 2. Рух – у ру…і, ру…ити. 3. Молоко – у моло…і, моло…ний. 4. Рука – у ру…і, ру…ний, ру…ник. 5. Рік – у ро…і, рі…ний, торі…ній. 6. Сонце – соня…ний, соня…ник. 7. Обгородити – обгоро…увати. 8. Їздити – в’ї…ений. 9. Мостити – вимо…ений.

2. Утворіть від поданих слів прикметники, використовуючи суфікс -ськ- (-зьк-, -цьк-). Які зміни відбулися у фонетичному складі слова?

Буг, Кагарлик, Перемишль, Ніжин, Золотоноша, сол­дат, Норвегія, Добромиль, Підкамінь, таджик, черкес, завод, Париж, француз, викладач, ескімос, Прилуки, Волга, Оболонь, Бахмач, журналіст, козак, Одеса, Рига, Сиваш, Ірпінь, Овруч, комендант, калмик, Кавказ, Гадяч, Ворзель, Черкаси, ненець, альпініст, Ладога, Виш-нопіль, Калуш, емігрант, босяк, Волинь, Острог, По­ділля, Ільмень, якут, узбек, волох, Запоріжжя, Кремен­чук, чех, казах, брат, Ельбрус, Дрогобич, Ятрань, По­лісся, студент, парубок, Прага, Бучач, чумак, гігант, Забайкалля, Онега, латиш.

3. Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви. Знайдіть і поясніть усі випадки чергування приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

1. Десь поїзди шви…кі триво…ать даль гу…ками й рясніє далина копрами, наче гай. Там я колись ходив з…леними сте…ками, там молодість моя, доне…кий рідний край. 2. Вітер коли…е билину, сонце в росин…і сія, верби в воді по коліна. Це Батьківщина моя! (В. Сосюра). 3. Я поса…у при хаті ружі, троянди і півонії. Я доспіваю в світі здруж…нім нескінч…ні симфонії. І пол…чу за летом соколів, і дал…ч переможу, хвалою радості в…сокою главу жит…я продовжу. Мені доро…че слів співочих, що ніби мовлять для віків, т…плінь очей ясних жіночих, і цвіт глодоських ви…ників, і все, що людяне у людях, що я шукав, любив до сліз, — воно не в кам‘яних погруддях, а в ні…нім листя…ку б…різ (Т. Масенко). 4. Гострим полиском хвилі спалахують після бурі у міся…ну ніч, наче віійс…ко мечами двусі…ними хоче знять вражі голови з пліч (Леся Українка).

4. Поясніть фонетичні зміни у поданих словах:

Дружний, височина, Ольжин, печений, на дорозі, подрузі, хо­джу, ловлять, важкий, квітничок, запашний, вранці, місяченько, колише, скошений, юначе, пишний, кричати, кришити, на річці, в яблуці, в аптеці, лечу, пуща, річ, мовлять, гребля, знайшов, вовк, вузький, птаство.

5. До наведених нижче слів доберіть якнайбільше споріднених. З’ясуйте правила чергування приголосних звуків.

Друг, вік, рука, вухо, вага, сухий, міх, крик, здригатися, щука, Полтава, їздити, садити, латиш, жінка, чех, Гадяч, Кривий Ріг, місто.

6. Прочитайте записаний на дошці текст. Назвіть слова, у яких відбувається чергування приголосних.

Римляни, латиняни, українці…

Римляни добре відчували милозвучність мови. Хто, як не вони, кохалися в науці красномовства. Однією з особливостей латинської мови було, зокрема, чергування звуків к — ц. Тому, наприклад, сло­во «амікус» («друг») у родовому відмінку ставало «аміці», грецьке «кесар» у римлян звучало «цезар».

Ця особливість латинських звуків нагадує деякі факти з давніх слов’янських мов. Таке чергування було властиве і найдавнішій слов’янській мові. Ще з давніх-давен слов’яни відмінювали: влади­ка — владиці, рука — руці. В українській мові дотепер дожила й міц­но тримається ця давня звукова особливість (За А. Матвієнко).

7. Намалюйте таблицю чергування та заповніть її, увівши до неї наведені слова та розподіливши за стовп­чиками. Визначте частину мови, до якої належать подані слова, та поясніть у яких відмінках спостерігається чергування приголосних.

Чергування приголосних звуків. Вправи

Книга, подруга, перемога, допомога, луг, ріг, барліг, стежка, до­ріжка, берізка, схованка, знахідка, бібліотека, аптека, вухо, горох, по­рох, волох, рух.

8. Поставте іменники у формі давального чи місцевого відмінка. Із трьома з них складіть речення.

Рушник, чоловік, поріг, зачіска, берег, поверх, язик, луг, бік, су­перечка, кожух, молоко, техніка, крига, безпека.

9. Напишіть по два приклади дієслів, що ілюструють правила чергування в українській мові:

г — ж, к — ч, х — ш, з — ж, с — ш, т — ч, ск — щ, д — дж, ст — щ, зд — здж.

10. Запишіть речення, підкресливши слова, у яких відбувається чергування приголосних.

Проходила година, дві, і він знову сідав за книжки, бо молодий гарячий мозок прагнув знань (Гр. Тютюнник). Я схилився на канапку і невдовзі задрімав (О. Кониський). Неначе з неба ллється чаруюча мелодія, неначе літня хвиля лоскоче тепле тіло (Іван Нечуй-Левицький). Нічого немає в світі смачнішого від хліба, кажуть у народі (С. Плачинда). Сива паморозь блищала на землі, як сіль (Гр. Тютюн­ник). Удвох собі походжають, мов ті голуб’ята (Т. Шевченко). Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). Англійський письменник Роберт Стівенсон стверджував, що свої літературні тво­ри він бачив уві сні (К. Гофельманн).

11. Поставте слова у формі кличного відмінка. Складіть із ними речення, поясніть правила чергування.

Чоловік, хлопець, юнак, друг, Олег, Явтух, Сварог.

12. Повторіть основні випадки чергування приголосних в україн­ській мові. Свої відповіді аргументуйте прикладами.

13. Змініть слова так, щоб у них відбулося чергування приголосних.

Книга, їздити, носити, платити, крик, нога, погодитися, сказати, лоскотати, довго, юнак, друг, просити, великий, берег, бібліотека, ву­хо, молоко.

14. Запишіть уривок із книги О. Воропая «Звичаї нашого народу». Знайдіть слова, у яких може відбуватися чергування. Підкресліть їх, поясніть правопис.

Клечальна неділя

В Англії в XVI—ХVІІ століттях першого дня травня вранці хлоп­ці та дівчата з музиками і співами йшли до лісу й ламали гілля, зби­рали квіти. Коли поверталися додому, вони квітчали двері та вікна своїх будівель.

В Індії дівчата також зранку ламали гілку, приносили у село та клали на камінь, на березі струмка.

У слов’ян у цей день топили печі, вбиралися у святковий чистий одяг і чекали церковного дзвону. Коли його чули, йшли до церкви. Біліли сорочки, іскрилися дукати на запалених сонцем дівочих шиях, блищали кольорові намиста, розвивалися по вітру барвисті стрічки.

15. Будьте уважні, вживаючи слова «місто», «місце». Складіть з ними по одному реченню.

Місто — у місті Києві, Каневі. Місце — на місці пригоди.

No Comments

Reply