• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Гру
2014
0

Чергування голосних звуків

1. Чергування давніх [о], [е] у відкритому складі з [і] у закритому складі при словозміні та словотворенні – тут.

2. Чергування нових [о], [е] з нулем звука:

а) Випадні: сон — сну, день — дня, вогонь – вогню, садок – садка, дзвінок – дзвінка, кінець – кінця.

         [о], [е] здебільшого чергуються з нулем звука, якщо вони є останніми голосними в іменниках на приголосний.

б) Встав­ні: ті, що з’являються на місці нуля звука при словозміні переважно перед приголос­ними [р], [л], [м], [н]: брати — беру, пра­ти — перу.

3. Чергування [е] з [о] після шиплячих та йтут.

4. Чергування [і] з [о] в іменниковому суфіксі -ість при набутті іменником форми оруд­ного відмінка: радість — радості, смі­ливість — сміливості, активність — ак­тивності.

 

No Comments

Reply