• Телефонуйте : 066 758 90 94
04Січ
2015
0

Чергування голосних звуків. Вправи

1. Випишіть слова, в яких є чергування голосних звуків. Через риску напишіть слова-відповідники, які вказують на зміну звука.

Перед очима в Маланки встала левада — зелена, весе­ла, над річкою… Вони з Гафійкою плоскінь беруть. Така гарна молодиця з Гафійки. Голова пов’язана хусткою. Бере вона плоскінь і виспівує. У колисці дитина спить. Прокіп привіз ячмінь, стіжок складає. І так їй весело, старій, так легко, наче вона помолодшала… Стоять го­роди, мов у віночку. Капуста в головки звивається. Ква­соля вже пожовкла, вітер шумить поміж маківками, гарбузи розляглись, як годовані кабани, а картопля зародила, аж гич сплітається. То її чорні руки походили тут, кожен бурячок, кожну цибульку сама вона поклала в землю, сама і збере, як дасть Господь діждати. Тепер вона господиня. Не на своєму — так на доччиному. Хоч на старість діждалась… І вона справить собі червоні чоботи, м’які, козлові, з китицями, як у ковалихи. Від­коли вона віддалася — от уже чи не вісімнадцять років минуло, — не перестає вона мріяти про такі чоботи, щороку складає гроші, але гроші розтечуться на щось інше — і чобіт немає. Узути такі чоботи і білу намітку та піти до церкви. І щоб так поховали (М. Коцюбинський).

2. Випишіть слова, у яких відбуваються чергування звуків і через риску коротко запишіть їх.

Зразок:

  • непорушно — рух: чергування х – ш;
  • сто­ять — стій: чергування о у відкритому складі з і у закритому.

1. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Аж ось ринуло від сходу ясне проміння, мов руки, простяглось до лісу, обняло його, засипало самоцвітами, золотими смугами впало на синю від роси траву на галявині, де гостро на тлі золотого світла випинається струнка постать сарни (М. Коцюбинський). 2. Жінка стояла, поринувши у болючі, такі світлі й зворушливі спогади, охоплена тишею й самотністю (О. Донченко). 3. Дорога була вузенька, піщана, переп’ята, мов гадюччям, сосновим корінням. Повертає хлопець голову і на одному з усіх дерев бачить наряджену в шовк і дорогий оксамит з синьо-зеленими переливами пташку (Ю. Збанацький).

3. Змініть слова або доберіть споріднені так, щоб з’явились чергування звуків.

Відрізок, голка, дюбель, дизель, зволожник, зміцнювач, зрідження, зміщення, зв’язок, котел, пружність, покажчик, підвіска, переміщення, покрівля, потужність, свинець, схрещування, стяжка, шпиндель, щиток.

4. Перепишіть уривок, підкресліть слова, в яких наявні позиційні чергування голосних звуків. З’ясуйте причини цих звукових змін.

Догоряло літо на далеких стернях. Відходив серпень, запаливши наостанку білі вогні пізніх гречок.

Вже й вересень сурмить у високому небі журавлиними ключами. Скоро початок навчання в школі. А поки що на узгірку тихо. Молоді яблуньки тримають на вітах червонобокі яблука, сливи голубіють поміж зеленого листу. От уже й заплодоносив шкільний сад. Серед осінньої краси саду стоять невеликі будинки, які кілька років тому бачив у мріях один лише Василь Олександрович. Головний корпус школи розширився удвічі, навколо будівлі підросли акації і клени, дикий виноград в’ється при вході, ніби сплетений самою природою вінок — на щастя (І. Цюпа).

5. Прочитайте слова, з’ясуйте, чому наявні у них звуки о, е не чергуються з і. Складіть кілька речень з поданими словами.

Холод, вершник, екскурсовод, дерево, соколонько, стежок, біленький, будов, весен, панель, фронт, полон, бетон, містечко, кожен, вікон, заперечень, верба, повний, учитель.

6. Поясніть, чому в наведених словах е, що стоїть після шиплячих та й, не перейшло в о.

Збуджена, джерело, краєчок, чешу, женуть, шептати, знижений, озброєний, черпак, кочерга, чек, ковчег, печера, жезл, книжечка, річечка, височенний, величезний, мішечок, бойовий, за межею, ущелина, почесний, чаєчка.

7. Знайдіть слова, у яких відбувається чергування, поясніть правопис.

Надвечір скресає річка і ламає кригу (М. Коцюбинський). Люди вірили, що в найдовшу ніч року, коли перемагала темрява, навіть сонце втрачало свою силу (З журналу). Допомагати іншим у скрут­ні хвилини їхнього життя — чи є щось більш важливе та благород­не для людини? (З журналу). У небі летіли гуси з далекого краю (О. Довженко). Кажуть, як людина народжується, то в небі засвічу­ється нова зоря, а як помирає, то зірка гасне (З журналу). Згадаймо казкових богатирів, які втрачають силу, якщо відриваються від зем­лі (З журналу).

8. Спишіть слова. Замість крапок поставте потрібні голосні.

Хоче море човна розл..мати, трощить, л..мить, піском засипає (Леся Українка). Не вм..рає душа наша, не вм..рає воля! (Т. Шевченко). Він допом..гав поліції розшукувати злочинців усюди, де тільки мож­на (К. Гофельманн).

9. Заповніть таблицю, добираючи спільнокореневі слова, у яких відбувається чергування.

Чергування голосних звуків. Вправи1

Гонити (ганяти), деру (здирати), клонити (кланятися), берегти (зберігати), текти (стікати), летіти (пролітати), гребти (згрібати), по­чепити (чіпляти), замести (замітати), защепнути (щипати), ломити (ламати).

10. До поданих слів доберіть спільнокореневі чи ті, що мають іншу форму, щоб відбулося чергування о, е з і. Поясніть правопис.

Школа, рік, пиріг, гора, голова, схід, сіль, постіль, осінь, шепіт.

11. Із запропонованими географічними назвами складіть речення, поставивши ці слова у формі місцевого відмінка.

Київ, Львів, Чернігів, Канів, Фастів, Тетерів, Тернопіль.

12. З наведених речень випишіть слова, у яких відбуваються чергування о, е з і.

На край шотландський вільний війною йшов король Едвард (Леся Українка). Чи то сокіл пташку жене? Чи то буря хмару несе? (М. Шашкевич). Дощило на осінь в непевній добі (Б. Олійник). Залізну булаву всю ніч йому кували (Олександр Олесь). На майдані пил спадає, замовкає річ… Вечір… Ніч… (П. Тичина). Не вихор куйовдить пісок дзвінкий, на весну співають ясні струмки (Є. Плужник).

13. Змініть форми поданих слів. Що відбувається в корені слова?

День (дня), вітер (вітру), човен (човна), вишень (вишня), сотня (сто), відер (відро), сон (сну).

14. Знайдіть у тексті слова, у яких відбувається чергування о, е з і. Доберіть до тексту заголовок.

У місті, якому півтори тисячі років, і зараз є пагорби, які звуться Щекавицею та Хоревицею. А те місце, де колись оселився старший брат Кий, і досі називають Старокиївською горою. Така сама давня назва і в річечки, що протікає через місто, — Либідь.

Житло Кия, звичайно, не збереглося. Адже це було дуже давно. Але багато старовинної зброї, посуду та інших речей можна побачити в історичному музеї, який побудовано на Старокиївській горі (За П. Утевською).

15. З наведеного тексту випишіть слова, у яких відбувається чергування голосних. Окремо — слова, які є ви­нятками з цього правила.

Неначе густим молоком облиті фруктові дерева. Ось виструнчи­лися в яскравому зеленому вбранні вишні, черешні, груші. Очей від них не одведеш!

Радість і для невтомних трудівниць — бджіл. Вже довго вони не знають сну. Перелітають із квітки на квітку, перелазять з деревця на деревце, щоб швидше набрати меду.

Здається, тихо гудуть розквітлі дерева, коли бджоли та джмелі кружляють над ними. А на землі синьоокі проліски соромливо під­німають голівки. Цвітуть сади, квіти. Недарма цей місяць зветься квітень (За О. Копиленком).

16. Змініть слова так, щоб у них відбулося чергування голосних, підкресліть приголосні, після яких вони знаходяться. Із трьома па­рами слів складіть речення.

Вечір, чекати, меншість, щока, шість, бджола, джміль, чоботи, творчість, схожість, шептати, свіжість, чіпляти.

17. Пригадайте назви місяців в українській мо­ві. Які з них відповідають правилу чергування голосних (червень, жовтень)? Із запропонованого тексту випишіть речення, що передають головну думку тексту (зі словами, що є прикладами вивченого правила).

Шостий місяць року — червень. Є кілька пояснень щодо виник­нення цієї назви. Більшість дослідників вважає, що червень — місяць появи черв’яків, зокрема червця, з якого виготовляли червону фарбу для тканини. Учені встановили, що збирання червця в Україні і Польщі було дуже поширеним заняттям.

Інші вчені пов’язують назву шостого місяця або з червонінням ягід і фруктів, або з появою червоних квітів. Однак найбільш пере­конливою видається перша версія.

Жовтень — це місяць, коли на деревах жовтіє листя. Ця назва почала вживатися тільки в XIX столітті. У староукраїнському пись­менстві десятий місяць мав назву паздерник, утворену від слова паздер (залишки після тертя конопель чи льону) (За Є. Чак).

18. Вставте пропущені літери.

Ч..тири, дж..рело, яснитися, ж..рдина,   поч..пити, ж..ржина, печ..ний.

19. Перекладіть на українську, запишіть, поясніть правопис.

Горячий шоколад, черновик ученика, весенний ручеёк, мелкое пшено, дозревшая пшеница, писательский черновик, приятный ужин, прилежный ученик, пчелиный мёд, празднование шестнадцатилетия, шёлко­вое платье.

20. Відшукайте слова, у яких після шпилячих та г, к, х слід писати и чи і. Запишіть їх. Спробуйте пояснити цю орфограму.

Ім’я Килина походить від латинського слова і в перекладі означає «орлиця». У часи прийняття християнства воно було дуже пошире­не. Сьогодні його можна почути доволі рідко. А шкода — горде ім’я.

Основою чоловічого імені Кирило є грецьке «вісник». Від цього імені походить і назва однієї зі слов’янських абеток — кирилиці. Та­ким було чернецьке ім’я одного з давніх слов’янських діячів освіти та культури (3 українського історичного календаря).

21. Прочитайте текст, знайдіть слова, у яких є орфограма «Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Подорож до старовинного театру

У старовинному театрі в підлозі вирізали щілини. Актор, який ховався за сценою, рухав ляльок уздовж щілин і говорив за них на різні голоси. Це міг бути чистий і лагідний голос красуні, щирий голос закоханого юнака чи грубий, шиплячий голос негативного пер­сонажа.

Про все це та багато іншого ви можете дізнатися в музеї історії театру.

22. Спишіть, правильно вставляючи и чи і після шиплячих та г, к, х. Поділіть ці слова на два стовпчики.

Чергування голосних звуків. Вправи2

Ш..пш..на, ч..тач, ящ..рка, щ..чка, ж..нка, х..трість, к..гті, к..стка, г..ркий, ч..стий, ш..рокий, ш..ття, ж..тель, г..дність, щ..т, ог..рок, г..мн, г..тара, х..ба, х..жак, х..зувати, х..мера, х..тати, ш..бка.

23. Провідміняйте дієслова. Визначте, які голосні чергуються.

Могти, пекти, колихати, в’язати, чесати, молотити, полоскати, пи­сати, возити, вертіти, ходити, простити, їздити.

24. Запишіть слова, написання яких в українській мо­ві слід запам’ятати.

Богатир (сильна людина), багатир (багата, заможна людина), ка­чан, казан, калач, халат, хазяїн, солдат, отаман, гончар, поганий, козак, гарячий, корявий.

25. Запишіть речення, поясніть право­ти слів богатир, багатство.

Варто богатиреві полежати на землі, як до нього повертається незвичайна, фантастична сила журналу). Хоча дівчина зростала в заможній родині, їй не зашкодило багатство її батька (Народна твор­чість). Можливо, в інших державах так не заведено. Можливо, там, де владарює золото, за хліб і гребуть золото. А у нас ні. У нас віддають, хліб тією ж міркою, якою позичали… Ми позичаємо хліб на багатство (В. Земляк).

26. Оберіть правильну відповідь.

  • О — а (у дієсловах)

Ламати — ломати, допомагати — допомогати, перемагати — перемогати, ганяти — гоняти, катати — котати.

  • О — а (в іменниках і прикметниках)

Гарячий — горячий, кочан — качан, козак — казак, калач — колач, хазяїн — хозяїн, отаман — атаман.

  • Е — и

Здирати — здерати, стирати — стерати, вмирати — вмерати, збирати — зберати, застилати — застелати.

  • Е і

Зачіпати — зачепати, викорінити — викоренити, згрібати — згребати, зберігати — зберегати, застелити — застілити, стреляти — стрілятн, вимести — вимісти.

  • И – і

Чіпляти — чипляти, щипати — щіпати, хиткий — хіткий, чисто­та — чістота, чижик — чіжик, щирий — щірий.

27. Запишіть вірші, знайдіть слова, у яких відбувається чергування. Поясніть правопис підкреслених слів.

Рідний край

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в гущині рай,

Їм красить все їх рідний край,

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, — без Батьківщини.

                                                                                                                      (М. Чернявський)

Добрий вечір, пане господарю!

Радуйся, ой радуйся, земле!

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами,

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості.

                                                                                                                        (Народна пісня)

28. Від поданих іменників утворіть прикметники, поясніть правила чергування.

Місяць, сонце, рух, вік, відвага, сніг, допомога, рука, рік, стяг.

No Comments

Reply