• Телефонуйте : 066 758 90 94
21Гру
2014
0

Чергування голосних [о], [е] з [і]

В українській мові відбувається чергування давніх [о], [е] у відкритому складі з [і] у закритому складі при словозміні та словотворенні: нести — ніс, село — сільський, твій — твого, голова — голів.

Запам’ятай!

У цього правила багато винятків: чергування голосних [о], [е] з [і] не відбувається:

1) у запозичених словах (директор, атом, фантом, дизель, актор, бетон, шофер, диригент, репортер, марафон, альбом, поет, том), однак у деяких словах іншомовного походження звук [о] чергується з [і] за загальним законом, що діє в українській мові: дроту – дріт, школа – шкіл;

2) у звукосполученнях -оро-, -оло-, -ере-, -еле- (огоро­жа, холодний, ворон, голос, берег, розколов, береговий, шелест. Виняток становлять слова моріг, оберіг, поріг, дорога — доріг, смороду — сморід, болото — боліт тощо.);

3) у звукосполученнях -ор-, -ов-, -ер-, -ев- між приголосними: дерти, повний, шовк, певний, борг, чверть;

4) у суфіксах та префіксах (перевезень, розтин), в особових формах дієслів (пливеш, знатимеш);

5) у суфіксах –очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -енк-, -тель-: кісочка, діжечка, голубонька, доріженька, Лисенко;

6) у Р. в. множини іменників ж. p. І відміни (істот, веж);

7) в абревіатурах (неп);

8) у наголошених кінцевих частинах складних слів –вод, -нос, -воз, -лов, -роб, -ход: діловод, молоковоз, паровоз, водонос, риболов, зем­лероб, хлібороб, скороход (але у кінцевих –хід, -ріг чергування відбувається: всюдихід, Козеріг);

9) у деяких словах старокнижного походження: Бог, пророк, вирок, закон, народ, прапор, словник;

10) у прізвищах: Артемовський, Котляревський, Лазаревський, Петровський, але Дідківський, Бочківський, Крижанівський тощо.

Розрізняй!

Лексичне значення таких пар слів: головка (капусти) і голівка (дитини), бровка (край дороги) і брівка (від брова), березка (бур’ян) і берізка (дерево), сход (збори) і схід (сонця, частина світу).

Увага!

Мелітополь – мелітопольський, Севастополь – севастопольський, Тирасполь – тираспольський (від грец. слова «поліс» – місто)немає чергування. Але: Бориспіль – Борисполя – Бориспільський, Тернопіль – Тернополя – тернопільський (від поле – піль).

No Comments

Reply