• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ 1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 1) а, о, я, у, н, е; 2) а, о, у, и, і, е; 3) а, о, у, е, є, й; 4) а, щ, у, і, ї, и. 2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука: 1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий; 2) [с] […]

11Лип
2015
0

Правопис деяких суфіксів. Дієприкметникові суфікси

1. Суфікси -т-, -ан-, -єн-, -н- вживаються для творення дієприкметників пасивного ста­ну минулого часу, причому суфікси -ан-, -єн-, -н- завжди пишуться з однією літерою н: неоцінений, незлічений, несказаний, доведений. 2. Суфікс -л- вживається для творення діє­прикметників активного стану минулого часу: зжовклий, горілий. Правопис деяких суфіксів. Прикметникові суфікси Правопис деяких суфіксів. Іменникові суфікси Правопис префіксів пре-, […]

30Жов
2014
0

ОРФОЕПІЯ

Орфоепія — розділ мовознавчої науки, який вивчає і систематизує норми літературної вимови, а також су­купність правил вимови. Орфоепія вивчає правильну вимову голосних, приго­лосних звуків, звукосполучень та інтонацію і наголос. Орфоепію та орфографію часто включають у фонетику, тому що ці два розділи також розглядають звуки — вимову і написання їх. Основні правила української орфоепії 1. Для […]