• Телефонуйте : 066 758 90 94
18Лют
2017
0

Слово як одиниця мови

Слово — це основна, базова одиниця мови, яка служить для називання предметів, властивостей, дій і процесів.

Найважливіші ознаки слова:

  • має певну матеріальну оболонку (складається з одного чи кількох зву­ків, які внутрішньо впорядковані, його не можна розірвати);
  • має один наголос (складні слова можуть мати ще побічний наголос, як-от: військовозобов’язаний); де­які складні слова (їх звичайно пи­шемо через дефіс) мають два го­ловні наголоси, наприклад: воєн­но-стратегічний;
  • має лексичне значення, тобто щось називає чи виражає;
  • йому властива стійкість лексичного і граматичного значення;
  • може поділятися на менші мовні одиниці – морфеми (основу і закінчення, префікс, корінь, суфікс, постфікс);
  • пов’язується з іншими словами в ре­ченні змістовими й граматичними зв’язками, виконує в реченні певну синтаксичну функцію;
  • слова набирають у реченні певних граматичних форм.

Це засвідчує, що слово виконує в мові такі функції:

  •  як самостійна одиниця (поза реченням) – номінативну (називає предмети і явища об’єктивної дійсності, передає особливості фізичного і психічного стану людини);
  •  у реченні – комунікативну (може набувати різних граматичних форм і виконувати різні синтаксичні функції).

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Написання частки ні з різними частинами мови

Написання частки не з різними частинами мови

Правопис службових частин мови

Правопис числівників

Правопис прислівників

No Comments

Reply