• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лют
2017
0

Слова з конкретним і абстрактним значенням

Слово (своєрідний умовний знак) — це не безпосередня назва предмета чи явища, а назва поняття про предмет. Слова спроможні позначати все, що нас оточує в навко­лишньому світі, що вже пізнала лю­дина чи пізнає в майбутньому.

Слова, які означають назви, що співвідносяться з конкретними предметами, явищами і діями, які сприймаються за допомогою органів чуття, називаються словами з конкретним значенням: вікно, калина, дощ, комбайн, старий, золотий, довгий, думає, мріяв.

Слова, які не позначають конкретні предмети, явища, дії чи ознаки, а вживаються для означення назв процесів і властивостей, називаються словами з абстрактним значенням: старанність, сміливість, радість, розрізнення, фашизм, розвиток, гуманізм.

Лексичне значення слова

Слово як одиниця мови

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Написання частки ні з різними частинами мови

Написання частки не з різними частинами мови

No Comments

Reply