• Телефонуйте : 066 758 90 94
01Гру
2016
0

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія (від грецьких lexikos — пов’язаний зі словом і logos — учен­ня) це розділ науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю.

Терміном «лексика» також прийня­то позначати всю сукупність слів у мові та всю сукупність значень, які закріпились за словами в процесі бага­товікового користування мовою.

Лексикологія поділяється на такі розділи:

  • Семасіологію учення про семан­тику (лексичне значення) слів.
  • Етимологію учення про похо­дження слів.
  • Ономастику учення про власні назви людей та географічні назви (топоніми).
  • Термінологію учення про терміни (однозначні слова в галузі науки, техніки, мистецтва).

З лексикологією тісно пов’язані суміжні лінгвістичні дисципліни:

  • Фразеологія наука, що вивчає фразеологізми.
  • Лексикографія наука про спо­соби укладання й види словників.
  • Діалектологія наука, що вивчає територіальні говірки, зокрема словниковий склад діалектів.

ФОНЕТИКА. Звуки мови

ОРФОЕПІЯ

Графіка. Письмо

No Comments

Reply