• Телефонуйте : 066 758 90 94
13Бер
2015
0

Співвідношення між буквами і звуками

Ідеальною графічною системою можна вважати таку, у якій кожна літера відповідає тільки одному зву­кові. Українське письмо наближаєть­ся до цих вимог, проте повної відпо­відності між звуками й буквами не­має. Є випадки, коли однією літерою позначають два звуки або ж навпаки: для позначення одного звука використовують дві літери.

1. Звуки [д͡ж], [д͡з] передаються дво­ма літерами д + ж, д + з: джміль, бджола, саджанець, дзвін, ґудзик, ґедзь (один звук = дві букви), але: під+живити, під+жарений, під+земний, над+звуковий (два звуки = дві букви).

2. Буква щ передає сполучення двох приголосних звуків [ш] + [ч]: щастя [шча´с’т’а]; піщинка [пішчи´нка]; дощ [дошч]; священний [свашче´н:иĭ].

3. Буква ь (знак м’якшення) жодного звука не позначає, а служить для пом’якшення попереднього приго­лосного: розповідь, блакить, кільце, людськість, чорнобильський, сльози, бадьорість.

4. Для позначення мякості, крім ь (мякого знака) та літер я, ю, є, використовують букву і: місто, вікно, підійти.

5. Йотована буква ї завжди позначає два звуки [j] + [і]: їжак [jіжа´к]; з’їжджений [зjі´жджеиниĭ]; героїзм [геироjі´зм]; в ескадрильї [ў еискадри´л’jі].

6. Йотовані літери я, ю, є мають два значення:

          А) передають один звук [а], [у], [е], коли вживаються для позначення м’якості попередніх приголосних: хвиля [хви´л’а], сюжет [с’уже´т], вечірнє [веичі´рн’е];

          Б) передають два звуки [jа], [jу], [jе], коли виступають:

  • на початку слова: ясність, юність, єдність;
  • після голосного (на початку складу): моя, мою, моє;
  • після апострофа: здоров’я, ком­п’ютер, від’їхати;
  • після знака м’якшення в сло­вах іншомовного походження: ательє, куртьє, барельєф.

МІРКУЙТЕ ТАК!

Для того щоб зробити звуко-буквений аналіз слова, його потрібно записати в транскрипції. Наприклад, щастя — [шча´с’т’а]. Як видно, при орфографічному записі — 5 букв, при фонетичному — 6 звуків. Таку невідповідність поясню­ємо тим, що літера щ завжди позначає два звуки [шч], а йотована я в цій позиції передає один звук [а] і служить для пом’якшення приголосно­го [т]. Отже, у слові звуків більше, ніж букв.

Вправи

1. Прочитайте. Знайдіть букви я, ю, є, ї, ь. Поясніть їхнє звукове значення. Назвіть орфограми.

Дивлюсь, аж світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Між ярами над ставами

Верби зеленіють…

І все то те, вся країна,

Повита красою,

Зеленіє, вмивається

Дрібною росою.

                                                                                                         (Т. Шевченко.)

2. Прочитайте слова, подані в звуковому записі. Запишіть їх буквами. Букви я, ю, є, ї, ь підкресліть.

[jа´струб], [по´jас], [криени´ц’а], [jурба´], [вjун], [л’у´ди], [jеино´т], [моjе´], [си´н’е], [jі´хати], [ви´jізд], [посаджу´], [переиджни´вниĭ], [дзво´ниек], [підзо´рна], [шчо´гла], [дошч], [ґа´ва], [ґеирли´ґа], [маз’], [с’о´миĭ].

3. Випишіть слова, в яких кожна з букв я, ю, є, ї позначає два звуки.

В’єтнам, осіннє, воєдино, героїзм, гаїв, коріння, яровизація, яєчко, ЮНЕСКО, пюпітр, бюлетень, в’язати, прядка, буття, бур’ян, бюджет, в’юнкий, днює, наївний.

4. Біля кожного зі слів позначте в дужках кількість букв і звуків.

А) Приходжу, подзвонити, приїжджати, бульйон, відрядження, дзеленчати, переджнивний, привілейований, джгут, дзюрчати, піджак, підйом, дьоготь, мільйонер, тьохкати, джміль, ґудзик, становище, передз’їздівський, пуща, щітка, випогоджуватися, вертольоти.

Б) Віджати, від’їжджати, джерело, підземний, дзеркало, віддзвеніти, підживити, джміль, бджола, відзначити, дзьоб, ґудзик, менеджер, сходження, кукурудзяний, надзвичайний.

В) Щирий, дощ, щедрість, щемить, шоколад, чотири, щебінь.

5. Підкресліть слова, у яких кількість букв і звуків є різною. Поясніть, чому так відбувається.

Закон Джунглів, який ніколи нікого не наказує безпідставно, забороняє полювати на Людину. Річ у тім, що вбивство Людини – поганий знак. Воно рано чи пізно викличе прибуття озброєних рушницями білих людей верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей із барабанами і ракетами. І тоді кожен у Джунглях зазнає лиха (За Дж. Р. Кіплінгом).

6. Підкресліть слова з я, ю, є, ї. Скільки звуків вони позначають?

Двадцяте століття подарувало нам ціле сузір’я різноманітних літературних казок. Деякі письменники створювали їх спочатку для своїх дітей та онуків. Англієць Алан Мілн розповідав на ніч своєму синові про пригоди улюбленої іграшки – плюшевого ведмедика. Саме так народився Вінні Пух та його друзі (З підручника «Зарубіжна література»).

7. Поділіть слова на два стовпчики відповідно до того, яке звукове значення мають я, ю, є, ї: 1) пом’якшує попередній приголосний; 2) позначає два звуки.

В’юн, ягня, яблуко, їжак, буряк, бур’ян, пісня, осінь, юнга, полювання, юрба, від’їзд, солом’яний, звірятко, полум’яний, їздити, кутя.

8. Запишіть слова звуковим записом. Зробіть висновок стосовно кількості букв і звуків.

Яма, пляма, єднання, ллє, воювати, полюс, їжа, проїзд.

9. Випишіть з тексту слова з я, ю, є, ї. Зробіть їх фонетичний розбір.

Видатна шведська письменниця Астрід Ліндгрен була звичайною бабусею, яка заколисувала своїх онуків пригодами смішної дівчинки з великими черевиками на ногах, смішними кісками та неймовірною кількістю ластовиння на обличчі. А зараз кожна дитина знає і Пеппі Довгапанчоху, і товстуна з моторчиком та пропелером на спині – Карлсона, що мешкає на даху (З підручника «Зарубіжна література»).

No Comments

Reply