• Телефонуйте : 066 758 90 94
06Бер
2015
0

Літера Ґ ґ

Третє видання «Українського пра­вопису» 1990 року повернуло в українську абетку літеру Ґ ґ («ґе»), вилучену 1933 року.

До українського алфавіту її уперше ввів 1619 року Мелетій Смотрицький (до цього часу звук [ґ] передавали буквосполученням кг).

Літера передає на письмі задньоязиковий проривний приголосний звук [ґ], що трапляється у власне українських і давно запозиче­них словах.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СЛОВА!

 • аґу — вигук;
 • аґрускущова рослина, ягоди;
 • ґававорона;
 • ґаздагосподар;
 • ґандж— вада;
 • ґанокприбудова біля входу в будинок;
 • ґатуноксорт, розряд виробу;
 • ґвалт — крик, галас;
 • ґедзьдвокрила комаха, що живиться кров’ю тварин і соком рослин;
 • ґелґотати — видавати звуки, властиві гусям; незрозуміло розмовляти, галасувати;
 • ґерлига і ґирлиґа — ціпок;
 • ґлей — загуслий сік;
 • ґоґель-моґель — напій;
 • ґрасувати — вистругувати, розчищати;
 • ґречнийувічливий;
 • ґринджолидитячі сани;
 • ґрунт — верхній шар землі;
 • ґудзик — застібка на одязі;
 • ґулянаріст на тілі від удару;
 • джиґун — баламут;
 • дзиґа — дитяча іграшка;
 • дзиґарі— годинник;
 • дзиґлик — стільчик;
 • зиґзаґламана лінія;
 • леґінь — парубок;
 • мамалиґа — кукурудзяна каша;
 • фіґлі-міґлі— витівки.

УВАГА!

         Зверни увагу на:

1. Деякі власні назви: Ґудзь, Ґалаґан, Дзиґа(прізвища); Великий Ґоунь — (гора в Карпатах).

2. Слова з варіантним написанням: біґос і бігос, хурдиґа і хурдига, ґуральня і гуральня.

3. У власних назвах іншомовного походження — у вимові: Ґданськ і Гданськ, Ґeme і Гeme, Ґібралтар і Гібралтар.

4. Слова з різним значенням: ґніт (стрічка або шнур, що використовується в гасових лампах, свічках) і гніт (експлуатація, гноблення, пригнічення), ґрати (переплетення металевих прутів, що використовується для загорожі) і грати (розважатися).

Примітка:

Латинська літера g у варваризмах, які можуть передаватися й засобами україн­ської графіки, позначається ґ: фата морґана марево, персона нон ґрата небажана особа, альтер eґo друге «я», ґуд бай — до побачення!

Вправи

1. Прочитайте вголос подані нижче слова, акценту­ючи увагу на задньоязиковому проривному зву­кові [ґ].

Ґаблі, ґава, ґавеня, проґавити, ґавиний, ґавин, ґа­вити, ґав’ячий, ґазда, ґаздиня, ґаздівський, ґаздування, ґаздувати, ґалаґан, ґандж, ґанок, ґанковий, ґаночок, ґатунок, ґвалт, ґвалтівник, ґвалтований, ґвалтувати, ґвал­товано, ґвалтом, ґвалтування, ґеґати, ґеґекати, ґеґнути, ґеґотати, ґедзятися, ґедзь, ґедзевий, ґелґатання, ґелґіт, ґелґотання, ґелґотати, ґелґотіння, ґелґотіти, ґелґотун, ґелґотуха, ґерґіт, ґерґотання, ґерґотати, ґерґотіння, ґер­ґотіти, ґердан, ґерданець, ґерлиґа, ґерлиґуватий, ґе­шефт, ґиґикнути, ґлей, ґніт, ґноття, ґоґель-моґель, ґонт, ґонтовий, ґорґотати, ґрасувати, ґрати, ґратки, ґратко­вий, ґратований, ґратчастий, заґратований, ґречний, ґреч­ність, ґринджоли, ґринджолята, ґрунт, ґрунтець, ґрунто­ваний, ґрунтовний, ґрунтовність, ґрунтознавець, ґрунтообробний, ґрунторозпушувальний, ґрунтувати, ґрунь, ґуд­зик, ґудзичок, ґудзиковий, ґудзь, ґуля, ґуральня, зиґзаґ.

2. Вставте пропущені букви г та ґ.

А..рус, ..ордість, ..ероїзм, ..рім, ..ава, ..оворити, ..анок, ..уля, ..ринджоли, джи..ун, дзи..а.

No Comments

Reply