• Телефонуйте : 066 758 90 94
14Бер
2015
0

Абревіатури, або графічні скорочення

Творення і вживання абревіатур пояс­нюється прагненням уникнути повторення кількаслівних назв (як правило, повна наз­ва організації, підприємства чи установи на­водиться тільки один раз: в адресі, у штампі).

При утворенні скорочень обов’язковою є вимога їх зрозумілості. Це досягається вда­лим скороченням основи, за яким легко від­новлюється все слово; скорочені основи стандартизуються (тобто зберігають свою форму в усіх новотворах).

Абревіатури за способом творення і бу­довою поділяються на два види: поскладові (спецпідрозділ, промфак, Укртелеком) та ініціальні (ВНЗ — вищий навчальний заклад, ХНАДУ — Харківський національний автодорожний університет, МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України).

Поскладові абревіатури можуть записува­тися такими способами:

  • із великої букви, якщо ці слова вживають­ся на позначення одиничних понять: Укрінформ, Мін’юст;
  • із малої букви, якщо такі слова є родовими назвами: міськвиконком, облрада, педуніверситет.

Ініціальні скорочення записуються так: ХНУ ім. В.Н. Каразіна — Харківський національний університет імені В. Н. Каразі­на, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди — Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ХНУРЕ — Харківський національний університет радіоелектроніки.

Якщо ініціальна абревіатура складається з кількох частин і становить єдине поняття, її записують так: НТУ «ХПІ» — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», МІ УАНМ — Медич­ний інститут Української асоціації народної медицини.

Якщо при утворенні ініціальної абревіа­тури використовувалися частини складів окремих компонентів складеної назви, її запис буде мати такий вигляд: НФаУНаціональний фармацевтичний університет, СумДУ — Сумський державний університет.

За сферою функціонування абревіатури поділяються на загальномовні та галузеві.

Загальномовні абревіатури утворюються від кількаслівних назв навчальних закладів різних рівнів акредитації, назв організацій, підпри­ємств, установ: ІФДМА — Івано-Франківська державна медична академія, НБУ — Націо­нальний банк України, АН — Академія наук.

Галузеві складноскорочені слова творяться від термінологічних або номенклатурних сполук, які складаються з двох і більше слів й активно вживаються у кожній окремій сфері діяльності людини: СПР — складно-підрядне речення (лінгвістичне); БАР — біологічно активна речовина (фармацевтичне); ККД — ко­ефіцієнт корисної дії (технічне); ПДВ — податок на додану вартість (економічне).

No Comments

Reply