• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ

1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні:

1) а, о, я, у, н, е;

2) а, о, у, и, і, е;

3) а, о, у, е, є, й;

4) а, щ, у, і, ї, и.

2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука:

1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий;

2) [с] — приголосний, глухий, твердий;

3) [ч] — приголосний, глухий, м’який;

4) [л’] — приголосний, дзвінкий, м’який.

3. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають по 9 звуків:

1) п’ятдесят, відшукаю, розмовляв;

2) південний, джерельний, пів’ящика;

3) дядечко, продають, обмінюють;

4) невільник, найкращий, провидіння.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова мають однакову кількість складів:

1) черевики, переїзд, з’являлися;

2) пересовуючи, поворухнувся, картоплиння;

3) хлібопекарня, вертатися, навпочіпки;

4) найстрашніше, траплялися, потихеньку.

5. Укажіть рядок, у якому неправильно поділені слова на склади для переносу:

1) прий-шов, наг-нути, погод-жуватися;

2) кукуру-дза, під-земний, пого-джуватися;

3) під-живити, водо-спад, роз-ораний;

4) пре-красний, від-дзеркалювати, подвір’-ям.

6. Поставте наголос у кожному слові:

1) одинадцять, соломинка, решето;

2) дрова, дочка, верба;

3) приятель, бесіда, горошина;

4) олень, ненависть, подруга.

7. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з -нн-, а не з -н-:

1) спросо…я, Ге…адій, свяще…ик;

2) ва…а, щоде…ик, качи…ий;

3) письме…ик, завда…я, навма…я;

4) розчарова…ий, приглуше…ий, па…а.

8. Укажіть рядок, у якому в усіх словах не відбувається спрощення приголосних на письмі:

1) чес…ний, виїз…ний, тиж…невий;

2) зап’яс…ний, хворос…няк, улес…ливий;

3) турис…ський, студен…ський, якіс…ний;

4) Шіс…надцять, кіс…лявий, хвас…ливий.

9. Знайдіть рядок, у якому не дотримано правил чергування у – в:

1) виріс в селі, десь в саду, позичив вчора;

2) загубився у хвилях, бувала у Львові, відобразити у творі;

3) прочитала в оголошенні, кинувся у вогонь, працювала в цеху;

4) записався в гурток, послабила увагу, зайшла в учительську.

10. Укажіть, в якому рядку в коренях дієслів в усіх словах пишеться и:

1) заб…ру, підст…лити, вит…рають;

2) заб…раю, перет…рати, завм…рав;

3) вит…раємо, заст…лати, заб…ремо;

4) заст…лив, вип…ру, переб…рати.

11. Знайдіть рядок, у якому в слові допущена помилка в чергуванні приголосних:

1) (у) книзі, (в) ріці, Ользі;

2) (у) Празі, (на) мусі, (у) горосі;

3) саджу, їзджу, мажуть;

4) стрісі, мащу, кошу.

II РІВЕНЬ

12. Випишіть із речень слово, яке пишеться з буквою ґ:

Хлопчик вийшов на (г, ґ)анок, щоб насипати в (г, ґ)одівницю зерняток для пташок. Двері випадково (г, ґ)рюкнули, й два (г, ґ)оробці злякано відлетіли подалі. (Г, Ґ)еннадій (г, г)олосно (г, ґ)укнув: «Не бійтеся, зараз я вас по(г, ґ)одую!»

13. Знайдіть серед слів іншомовного походження слово, написане неправильно, й запишіть його згідно з правописом:

Театр, кипарис, лимон, математика, митодика, директор, речитатив, силует, диплом.

14. Назвіть слова, з якими можна утворити нові слова з префіксом з-, а не с-:

Казати, твердити, фотографувати, хилити, садити, шити, питати, терти, ховати.

15. Знайдіть словосполучення, у якому слово з пів записане неправильно, запишіть його згідно з нормами правопису:

З’їсти пів’яблука, об’їздити пів-Європи, написати піваркуша, насипати півящика, налити піввідра, вимити піввікна, зайняти пів’юрти, пройти півсвіту, згризти півогірка.

16. Знайдіть у реченні неправильно записану власну чи загальну назву, запишіть її правильно:

Спочатку на конференції виступив Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка І. Драч, потім доктори та кандидати наук — фахівці з історії літератури.

17. Знайдіть серед поданих власних та загальних назв сполучення слів, написані з помилкою, і запишіть їх правильно:

Газета «Україна молода», кафе «Берізка», книга «Біблія», бібліотека ім. В. Короленка, станція метро «Спортивна», завод «Турбоатом», картина Леонардо да Вінчі «Джоконда», збірка Остапа Вишні «Мисливські усмішки», спортивний клуб «Динамо».

No Comments

Reply