• Телефонуйте : 066 758 90 94
07Лис
2014
0

Склад. Правила складоподілу

Склад

Слово при вимові ділиться на склади.

Склад — це звук або кілька звуків, що утворюються одним поштовхом видихуваного повітря (це або один голосний звук, або поєднання голосного з приголосними).

У слові стільки складів, скільки голосних звуків: князь — 1 склад; на-род — 2 склади; Я-ро-слав — 3 склади; ар-хі-тек-ту-ра — 5 складів.

Склад. Правила складоподілу1

В українській мові переважають відкриті склади.

Запам’ятай!

Поділ слова на склади не пов’язаний ні з по­ділом на фонеми, ні з поділом на словотвор­чі частини (корінь, префікс, суфікс), ні з ви­діленням у слові його основи та закінчення.

За кількістю складів слова бувають:

 • односкладовими: день, рік, пень, річ, смак, мить, син, сон, льон, грак, шпак;
 • двоскладовими: бі-жу, бджо-ла, схе-ма, вік-но, ма-ти;
 • трискладовими: се-ре-да, пра-во-пис, на-го-лос, роз-ва-га;
 • багатоскладовими: пе-ре-бу-до-ву-ва-ти, ви-дав-ниц-тво.

Запам’ятай!

Склад не виражає ніякого значення.

При поділі на склади слід враховувати звукове значення букв я, ю, є, ї, адже в їхньому складі є відповідно звуки [а], [у], [е], [і].

Правила складоподілу

1. Якщо між голосними стоїть один приголос­ний, то він завжди належить до наступного складу: мо-ло-ти-ти, го-во-ри-ти, мо-ле-ку-ла, ве-че-ря, Су-ми.

2. Якщо поряд стоять два дзвінкі або два глухі звуки, то обидва належать до наступного складу: ща-стя, ка-штан, рі-чка, пі-джак, не-сти, го-спо-дар.

3. Якщо з двох приголосних перший дзвінкий, а другий глухий, то вони належать до різних складів: бе-різ-ка, буз-ко-вий, швид-ко, стеж-ка, глиб-ше, їдь-те.

4. Якщо з двох приголосних перший глухий або дзвінкий, а другий сонорний, то обидва належать, до наступного складу: ко-смос, ху-до-жник, те-хні-ка, об-рій, мі-дний, до-бре, по-тріб-но, ча-рі-вни-ця.

5. Якщо поряд стоять два сонорні звуки, то вони належать до різних складів: зем-ляк, бар-ві-нок, чо-тир-ма, сум-но, тор-гів-ля, чер-во-ний, пій-ло.

6. Якщо в слові є подовжені приголосні, то вони можуть належати до одного або до різних складів: по-чу-ття і по-чут-тя, ста-ття і стат-тя.

7. Якщо між голосними є два або більше приголосних, то сонорні звуки, що йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять після них, — до наступного: май-стер-ня, вій-на, вов-на, вов-чий, мор-квя-ний, гір-кий, гіл-ка, кіль-­ка.

Вправи

 • Чи є слова, які не можна поділити на склади?

Так, це деякі службові частини мови: в, з, і.

 • Випишіть підряд спочатку всі односкладові слова, потім всі двоскладові, трискладові і т. д.

Обрій, сніг, озимина, вітер, бульдозер, екіпаж, екран, ось, лисенятко, йоржик, обмерзнути, заметіль, гойдалка, лід, сріблитися, уторований.

Якщо ви правильно розташували слова, то з їхніх перших букв повинно скластися закінчення вислову М. Стельмаха: «Людина без мрії — це…». Запишіть вислів.

 • Запишіть слова, згрупувавши їх за кількістю складів: односкладові, двоскладові, трискладові, багатоскладові.

Рій, бавовна, карась, білі, абетка, нагорода, автомобіль, байка, адреса, борошно, квиток, пісня, айстра, багаття, олія, напій, щілина, черговий, парасолька, окуляри, школярка.

 • Використовуючи наведені склади, утворіть можливі в українській мові слова. Із утворених слів побудуйте вислів, що став крилатим.

Па-, ви-, -ї, -зи, як, пле-, -рость, ло-, -град-, -кай, -ву, -те, мо-, -но-.

 • Поділіть слова на склади. Запишіть їх у два стовпчики:

1) закритий склад;

2) відкритий склад.

Стіл, зробити, єдина, їдкий, порізати, свист, пауза, пообідати, хрускіт, квас, фрукт, весела, підбіг.

 • Випишіть підряд у колонку тільки ті слова, у яких є закритий склад. Підкресліть цей склад.

Зима, січень, метелиця, наметений, біліти, іній, кукурудза, кучугури, замети, гребінь, ожеледь, дорога, війнути, завія, віхола, іскристий, ходжу, йшов.

З перших букв виписаних вами слів повинен скластися синонім до слова хуртовина.

 • Знайдіть слово, що складається із закритих складів.

1) Шийка, засклити, лісопилка, відрубний, приспів.

2) Бондар, базар, засіка, взамін, море.

 • Знайдіть слово, що складається із відкритих складів.

Баркас, беркут, солома, лайдак.

 • Визначте слово, неправильно поділене на склади.

1) По-зич-ка, за-сі-ка-ти, па-ра-граф, вед-мідь, рай-он.

2) Зо-зу-ля, ба-ра-бан, кра-тер, книж-ка, ход-жу.

 • Визначте слово, правильно поділене на склади.

А-ві-а-ці-я, пере-нос-и-ти, о-лі-в-ець, зів’ю.

 • Прочитайте. Виділені слова поділіть на склади. Позначте закриті (з.) і відкриті (в.) склади за зразком.

в. в.       в. з.

Зразок. Кни-га, зго-дом.

Перші написи наші пращури залишали на стінах. Згодом пи­сали на глиняних табличках. З часом люди навчилися робити книжки з тонкої козячої шкіри. Першу таку книжку зробили у Малій Азії, в стародавньому Пергамі. Через те папір цей назва­ли пергаментом. Але таких книжок було мало, бо вони потребували довгої та копіткої праці й коштували дуже дорого (За О. Єфімовою).

 • До наведених схем доберіть по п’ять слів.

Двоскладове слово: перший і другий склад – відкриті.

Двоскладове слово: перший склад – відкритий, другий – закритий.

Трискладове слово: перший і другий склади – відкриті, третій – закритий.

 • Із складів побудуйте слова, які стосуються книжки.

аб, ав, га, док, зац, ка, кни, лі, лю, ма, нок, ра, рін, ря, сто, те, тор.

 • Чому у словах раджу, воджу, ґудзик перший склад ні в якому разі не може бути закритим? Назвіть звуки в цих словах.
 • Полічіть у словах кількість складів, яка ознака об’єднує три слова з групи? Вилучіть «зайве» слово.

Вівторок, п’ятниця, четвер, неділя.

Учитель, школяр, студент, учень.

Лікар, мельник, конструктор, маляр.

Малина, лоза, барвінок, череда.

Альбом, календар, книга, ручка.

Пиріг, бублик, ватрушка, батон.

 • Складіть слово з першого складу першого слова, з другого складу другого слова, з третього складу третього слова. Пригадайте прислів’я, в якому є утворене слово.

Волосся, гусеня, екрани.

Лютий, година, малина.

Калина, бджола, шукачі.

Зозуля, пилосос, золото.

Пошана, дача, добуток.

 • Тест.

1. Складом називається:

 • будь-яка частина слова;
 • значуща частина слова;
 • частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.

2. Складів у слові стільки, скільки:

 • приголосних звуків;
 • голосних звуків;
 • пар приголосних і голосних звуків.

3. Склад, що закінчується голосним звуком, називається:

 • відкритим;
 • закритим;
 • ненаголошеним.

No Comments

Reply