• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лют
2015
0

Дисиміляція приголосних

Дисиміляція (від латинського disimilatio — розподібнення) — це таке фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних приго­лосних звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким. Отже, це розподібнення звуків. Дисиміляція виявляється у: 1. Зміні [кт] на [хт]: кьто — хто. 2. При творенні вищого ступеня по­рівняння прикметників [сш], [зш] змінилися на […]

24Лис
2014
0

Правила наголошування загальновживаної лексики

1. Іменники середнього роду, утворені від дієслів за допомогою суфіксів -н-, -нн-, -енн-, -єни-, -анн-, -янн-, зберігають наголо­си тих дієслів, від яких вони утворилися: всмо´ктувати — всмо´ктування; зловжи­ва´ти — зловжива´ння; блага´ти — блага´н­ня; ди´хати — ди´хання; ви´нищити — ви­´нищення (незначна кількість іменників не зберігає наголос інфінітивів, від яких утворилися: цвісти´ — цвіті´ння, звести´ — зве­´дення; […]

18Лис
2014
0

Наголос

Наголос Наголос — звукове виділення складу, слова чи словосполучення в реченні; вимова одного зі складів чи слів із більшою силою голосу. Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Усі інші склади у слові — ненаголошені. Наголошений склад відрізняється від ненаголошених біль­шою тривалістю і силою звучання. Наголос буває: 1) словесний (у словах) – виділення одного зі […]

07Лис
2014
0

Склад. Правила складоподілу

Склад Слово при вимові ділиться на склади. Склад — це звук або кілька звуків, що утворюються одним поштовхом видихуваного повітря (це або один голосний звук, або поєднання голосного з приголосними). У слові стільки складів, скільки голосних звуків: князь — 1 склад; на-род — 2 склади; Я-ро-слав — 3 склади; ар-хі-тек-ту-ра — 5 складів. В українській […]

02Лис
2014
0

Асиміляція приголосних звуків

Асиміляція приголосних звуків У мовному потоці вимова приголосних звуків, розміщених поряд, частково змінюєть­ся, оскільки вони взаємодіють один з одним, унаслідок чого виникає їх уподібнення, або асиміляція. За напрямом розрізняють асиміляцію регресивну (коли наступний звук впливає на сусідній попередній) і прогресивну (попередній – на наступний: наслідком прогресивної асиміляції є подовження (подвоєння на письмі) приголосних, де давній […]

27Жов
2014
0

Транслітерація

         Транслітерація – літерна передача слів і текстів, записаних за допомогою однієї графічної системи, засобами іншої графічної системи (на відміну від транскрипції). Наприклад, для передачі кириличного письма в різних країнах використовують до 20 різних систем транслітерації латинськими літерами з їхньою орієнтацією на англійську, німецьку та інші абетки. Наприклад, відтворення українських власних назв засобами англійської мови: […]

25Жов
2014
3

Схема фонетичного розбору слова

Схема фонетичного розбору слова Озвучити і написати слово фонетичною транскрипцією. Поставити наголос. Поділити слово на склади. Визначити відкриті і закриті склади. Назвати кількість звуків і кількість букв, вказати, чи відповідає кількість букв кількості звуків. Якщо такої відповідності немає, то пояснити її, вказавши, які букви позначають два звуки або не позначають жодного. Назвати голосні звуки. Назвати […]

24Жов
2014
0

Фонетична транскрипція

(Тим, хто готується до олімпіад з української мови, абітурієнтам, студентам та всім, хто цікавиться) Фонетична транскрипція — це звуковий запис слів із використанням відповідних умовних позначок. Фонетичний запис передає на письмі точну вимову звуків з тими змінами, яких звук зазнає у процесі мовлення. Для транскрибування тексту вико­ристовують літери алфавіту й додаткові позначки. Основні правила й […]

Page 2 of 3