• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

Фонетика. Звуки мови. Тест 5

ФОНЕТИКА. Звуки мови

Класифікація звуків української мови

Загальна характеристика приголосних звуків

Фонетика. Вправи для тренування

Фонетична транскрипція

Схема фонетичного розбору слова

Транслітерація

Асиміляція приголосних звуків

Склад. Правила складоподілу

Наголос

Правила наголошування загальновживаної лексики

Дисиміляція приголосних

Перевір свої знання. За кожну правильну відповідь ти отримаєш 1 бал.
1. З'ясуй, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.
2. Вкажи, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються.
3. У якому рядку у словах кількість звуків відповідає кількості букв?
4. Визнач, у якому рядку літери я, ю, є позначають два звуки.
5. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом?
6. Вкажи, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

Фонетика. Звуки мови. Відповіді до тестів

No Comments

Reply