• Телефонуйте : 066 758 90 94
23Жов
2014
0

Фонетика. Вправи для тренування

1. Доберіть по 5 слів до кожної із схем:

 • приголосний + голосний + приголосний;
 • приголосний + голосний + приголосний + голосний + приголосний;
 • приголосний + приголосний + голосний + приголосний + голосний.

2. Доповніть прислівя. Поясніть їх зміст, визначте голосні і приголосні звуки.

 • Сказати легко, але зробити…
 • Ложка дьогтю зіпсує бочку…
 • Не спитавши броду, не лізь…
 • Швидко мова мовиться, а не швидко…
 • Землі кланяйся низько, до хліба будеш…

3. Прочитайте слова, скажіть, за якою ознакою вони розрізняються.

Казка – каска, міг – міх, ґава – кава, плід – пліт.

4. Прочитайте і простежте, як зміна одного лише звука впливає на зміну значення слова. Визначте кількість звуків і кількість букв у наведених словах.

 • Гора — кора — пора — нора;
 • бій — біль — бір — біг;
 • мир — вир — жир — тир;
 • доручати — докучати;
 • мити — лити — вити — пити;
 • досвід — дослід;
 • драти — брати — грати — орати;
 • біг — біль — бір; л
 • іс — ліз — лід — лінь — лік — ліг — літ;
 • струс — струп — струн — струг.

5. Прочитайте кожне слово справа наліво, зверніть увагу, як змінилося значення слів від такої перестановки.

Рік, рис, луг, кіт, козак, мир, серп.

З кожною парою слів складіть речення. Наприклад:   Це наш останній рік навчання. Дитина захворіла на кір.

6. Визначте кількість букв і кількість звуків у словах.

Сьогодні, правильно, високорозвинутий, дзвінкий, ще­лепа, дзижчати, зав­дання, сільськогосподарський, кількакілометровий, щука.

7. Запишіть назви міст України. Вкажіть кількість звуків і букв у кожному слові.

Грем’яч, Калуш, Ковель, Макіївка, Маріуполь, Олександрія, Ямпіль, Яремча.

8. За поданими ознаками встановіть, який це звук.

 • Сонорний, язиковий (передньоязиковий), щілин­ний.
 • Шумний, дзвінкий, губний, зімкнений.
 • Сонорний, язиковий (передньоязиковий), дрижа­чий.
 • Шумний, дзвінкий, язиковий (передньоязиковий), зімкнено-щілинний.
 • Шумний, глухий, язиковий (задньоязиковий), зімк­нений.
 • Шумний, дзвінкий, язиковий (задньоязиковий), зімк­нений.
 • Сонорний, губний, щілинний.

9. Закінчіть прислів’я, дайте характеристику приголосним звукам.

 • Мудрим ніхто не вродився, а…
 • Чого навчишся, того за плечима не…
 • Хто хоче більше знати, тому треба менше…

10. Запишіть текст, підкресліть мякі і помякшені приголосні. Запишіть фонетичну транскрипцію першого речення.

Є у вас друг, якого замінити не може ніхто. Це мати. Її ніжність, ласка прикрашають вам життя. Ніжна турбота не здається матері важкою, коли це потрібно її дитині.

Згадайте, як часто ви бачили свою маму стомленою. Але вона намагалася зробити для вас щось хорошее, приємне. Ваші матері працюють і кожна дитина повинна допомагати своїй мамі, а діло завжди знайдеться роботящим рукам.

11. Прочитайте. Вкажіть, які приголосні звуки в словах тверді, а які — м’які чи напівпом’якшені.

Вітер, зима, кінь, село, сніг, хмара.

12. Спишіть. У виділених словах однією лінією підкресліть тверді приголосні, двома — м’які, хвилястою — пом’якшені.

Зима приїхала на білім коні і покрила поля білою наміткою. У лісах заскрипіли сосни під вагою снігу, ріки задубіли під гос­трим подихом зими (За І. Франком).

13. Спишіть, підкресліть м’які приголосні.

І сонце світить, і сніг куриться. Дужий вітер в обмерзлих де­ревах. Ніде ні душі. Ліс та поле. Куриться над полем сніг до са­мого сонця, туманного, завихреного клубами сухої снігової ку­ряви (За О. Гончаром).

14. Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

 1. Багато снігу в році — багато хліба на тоці.
 2. Уночі був іній — удень сніг не випаде.
 3. Знає сорока, де зиму зимувати.
 4. Пищить снігур — скоро зима буде.

15. Від наведених слів відкиньте лише один перший звук (не букву). Утворені слова запишіть.

Дзвінок, джміль, їду, щадити, щільний, тьохкати, нюхати, якати, яр.

16. Чому подані парами слова римуються? Яким лише одним звуком вони різняться одне від одного?

Яма — рама, ярус — парус, яр — жар, як — рак, лютий — кутий, люлька — булька, юшка — мушка, люк — сук, їда — біда, їсти — сісти, дзьоб — лоб.

17. Випишіть підряд у три колонки:

1) слова, у яких звуків і букв по­рівну;

2) слова, у яких звуків менше, ніж букв;

3) слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Явір, огороджений, опоряджую, ходжу, мряка, гребінь, щедрий, малюк, юрба, динька, знаємо, оцінювати, безкраїй, сяють.

Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Якщо ви правильно розставили слова, то з цих букв, виписаних підряд, складеться народне прислів’я. Запишіть його.

18. Випишіть у три колонки слова:

1) у яких звуків і букв порівну;

2) у яких звуків менше, ніж букв;

3) у яких звуків більше, ніж букв.

 1. Юрба, остуджений, сяйво, злагодженість, дощ, їзда, кукурудза, їздець, щирість, згуртованість, українець, пуща, каньйон, зм’яклий, зумієш.
 2. Узгір’я, ясність, вдячність, броджу, пахощі, ключ, зграя, щось, ґудзик, джура, знавець, зв’язківець, сьогодні, країна, колись, щогла, згоджуюсь, юшка, надзвичайний, ходжу, сімя.

У кожному слові підкресліть другу букву, з них прочитаєте: 1) арабське прислів’я; 2) початок вислову М. Рильського: «…не купити».

19. Тест.

1) Приголосні звуки утворюються за допомогою:

 • тільки шуму;
 • тільки голосу;
 • шуму і голосу або тільки шуму.

2) В українській мові налічується:

 • однакова кількість твердих і мяких приголосних звуків;
 • 22 тверді і 10 мяких приголосних звуків;
 • 10 твердих і 22 мякі приголосні звуки.

3) Дзвінкі приголосні утворюються за допомогою:

 • тільки голосу;
 • шуму і голосу;
 • тільки шуму.

20. Випишіть підряд слова в три колонки – з першим:

1) сонорним;

2) дзвінким;

3) глухим приголосним.

Час, любов, навіки, зал, блукаю, хотів, цікаво, жолоб, мотив, віч-на-віч, попідтинню, гроші, ґрунт, тугодум, розсада, ймовірний, свято, врешті-решт, де-небудь, ледве-ледве, кров, по-нашому.

Якщо ви правильно виконали, то з останніх букв прочитаєте вислів В. Сосюри.

21. Випишіть підряд слова в три колонки – з першим:

1) губним;

2) зубним;

3) шиплячим приголосним.

Бурян, поле, трап, джаз, живцем, низько, схов, барліг, щоденно, вранці, дивно, лід, водоспад, завжди, шов дзенькіт, фургон, дишель, цитрус, чесно, сукня, шаную, медвяно.

Якщо ви правильно виконали, то з останніх букв прочитаєте закінчення вислову перського поета ХІІІ ст. Сааді: «Людина вища за тварину здатністю до мови, але нижча за неї, коли…».

 

No Comments

Reply