• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лют
2015
0

Дисиміляція приголосних

Дисиміляція (від латинського disimilatio — розподібнення) — це таке фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних приго­лосних звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким.

Отже, це розподібнення звуків.

Дисиміляція виявляється у:

1. Зміні [кт] на [хт]: кьто — хто.

2. При творенні вищого ступеня по­рівняння прикметників [сш], [зш] змінилися на [шч] і [жч]: висший — вишший — вишчий (орфогр. вищий), низший — нижший — нижчий.

3. Зміні [чн] на [шн] у деяких давніх словах: мірошник (із м’ірочьникъ), рушник (із ручьникъ), а також рушниця, соняшник, сердешний.

4. Розподібненні двох однакових звуків при творенні інфінітива від коренів, що закінчувалися на [д], [т]. Унаслідок регресивної дисимі­ляції утворилося звукосполучення [ст]: плет-ти — плести, вед-ти — вес­ти, мет-ти — мести, бред-ти — брести.

Бачимо, що явища асиміляції й дисиміляції приголосних звуків сприяють зручності у вимові, роблять її природною та милозвучною. Крім то­го, вони допомагають краще зрозумі­ти ті позиційні й історичні зміни, які становлять фонетичну особливість української мови.

Вправи

1. Перепишіть текст, знайдіть і поясніть всі випадки дисиміляції приголосних.

1. Юркові кортіло сказати, що не можна прагнути щастя тільки для себе, не прагнучи його для всіх інших (П. Колесник). 2. Усі посхоп­лювались з місць, галасували, немов граки, в яких із рушниці пальнули (В. Канівець). 3. Вітер гнав хвилі снігу, збивав з ніг, заліплював очі й ніби хотів поховати під срібним оксамитом маленькі хатки невеличкого села Грушки. 4. Йшов Корж вулицею, спотикаючись, по коліна в снігу. Рука міцно стискала рушницю, і пальці захололи на затворі (О. Корнійчук). 5. Тебе, хто впав на полі бою, не потривожили плачем. Востаннє рушили з тобою, немов з живим, — плече в плече (Д. Каневський). 6. Беріть же, поштарі, до рук побожно оцей мій лист, як всі такі листи, щоб з материнських серць краплину кожну синам на бій, як зброю, донести! (Н. Забіла)

No Comments

Reply