• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Гру
2014
0

Література 1920-х – 1930-х років ХХ століття

Однією з ознак ХХ століття стала руйнація світової системи колоніалізму та вихід на світову арену молодих націй, репрезентованих власними державами, серед яких була й Україна.

Розвиток української літератури цього періоду позначений боротьбою за національне самоствердження, власну незалежну державу, яка єдина є найважливішим гарантом виживання культури та повноправного входження нації до європейської та міжнародної спільноти. Тому вважаю за доцільне розглядати історію української літератури ХХ століття саме з такого ракурсу.

На жаль, сьогодні не існує єдиного погляду, як періодизувати українську літературу ХХ ст. через зовсім коротку історичну відстань та значну кількість позалітературних чинників, що суттєво вплинули на українське письменство цього періоду:

 • Лютнева революція 1917 року і визвольні змагання українського народу 1917 – 1920 років;
 • масове знищення українського селянства та інтелігенції, яке розпочалося з 1929 – 1930 років і досягло апогею 1934 року;
 • голодомор 1932 – 1933 років;
 • Перший з’їзд радянських письменників 1934 року, що поклав початок повній уніфікації літературного процесу на теренах СРСР;
 • Друга світова війна 1939 – 1945 років;
 • об’єднання західних та східних українських земель у складі УРСР;
 • спроба лібералізації життя радянського суспільства М. Хрущовим, що почалася після смерті Й. Сталіна (1953 р.) та ХХ з’їзду КПРС (1956 р.);
 • проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Саме тому літературний процес ХХ століття традиційно поділяють на такі періоди:

 • 1920 – 1930-ті роки;
 • 1940 – 1950-ті роки;
 • 1960 – 1990-ті роки.

Фактично ХХ століття почалося для України з розв’язанням Першої світової війни, наприкінці якої вона постала як самостійна країна. Відхід з життя класиків – М. Коцюбинського (1913 р.), Лесі Українки (1913 р.), І. Франка (1916 р.), І. Нечуя-Левицького (1918 р.) та Панаса Мирного (1920 р.) створює природну межу, що відокремлює два етапи в розвитку української літератури першої половини ХХ століття.

Революція, що відбулася в лютому 1917 року в Петрограді, відкрила нову добу для української нації. Було скасовано всі заборони та обмеження на українську мову, за допомогою яких протягом тривалого часу Російська імперія стримувала природний розвиток нашої культури. Нація починала жити новим повнокровним життям. (Цей піднесений, святковий настрій відбив П. Тичина у збірці «Сонячні кларнети» та поемі «Золотий гомін».)

Період визвольних змагань 1917 – 1921 років (громадянської війни) відзначився створенням українських держав на Придніпрянській (УНР) і Західній Україні (ЗУНР) та їхнім наступним офіційним об’єднанням (1919 р.), що сигналізувало про політичну волю українського народу.

У ці буремні дні українські письменники розділили долю свого народу. Багато хто з них пройшли крізь вир війни (В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, М. Куліш, Г. Косинка, П. Панч, О. Довженко, В Сосюра, Є. Маланюк тощо). Не повернувся з фронту М. Євшан, загинули від куль денікінської контррозвідки Г. Михайличенко і В. Чумак, був розстріляний у підвалах ЧК поет Г. Чупринка.

Поразка Української Народної Республіки, окупація західних українських земель Польщею і Румунією та поява 1921 року УРСР суттєво позначилися на подальшій долі українську літературу ХХ століття. Від того часу і аж до кінця 1980-х років у літературному процесі можна виділити два паралельні напрями:

 • українську радянську літературу;
 • літературу еміграції.

Були змушені покинути рідний край М. Грушевський, В. Винниченко, О. Олесь, В. Самійленко, С. Черкасенко, М. Вороний, Д. Донцов, Д. Чижевський, Є. Маланюк, О. Ольжич і багато інших. За межами УРСР літературний процес Галичини, Буковини і Закарпаття репрезентували В. Стефаник, О. Кобилянська, Б. Лепкий, Б.-І. Антонич.

Детальніше:

 • Стильова різноманітність української літератури 1920-х років ХХ століття тут.
 • Літературні угрупування тут.
 • Література Західної України тут.
 • Літературна дискусія 1925 – 1928 років тут.
 • Виникнення терміну «соціалістичний реалізм» тут.

No Comments

Reply