• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Вер
2014
0

How to make a ribbon rose (Master Class)

Як виготовити троянду зі стрічок

(Майстер-клас)

To begin with, my good friend asked me to repair the dress for her daughter Sofia. “The dress is not new, but maybe you can renew it?” – she asked me.

Почну з того, що моя хороша подруга попросила мене відремонтувати платтячко для її донечки Софійки. «Плаття вже ненове, але ж можна його поновити?» – запитала вона мене.

How to make a ribbon rose1

How to make a ribbon rose2

“Of course, it is possible!” – I said, thinking, “This is a great opportunity to create a master class for my readers.”

So today I propose you to make a rose with colored ribbons.

«Звичайно, що можна!» – відповіла я і подумала: «Ось чудова нагода створити майстер-клас для своїх читачів».

Сьогодні я пропоную виготовити троянду з кольорових стрічок.

How to make a ribbon rose14

To do this we need:

 • colored ribbons;
 • scissors;
 • a candle;
 • matches;
 • a glue gun;
 • glue;
 • tweezers;
 • a ruler.

Для цього нам знадобляться:

 • кольорові стрічки;
 • ножиці;
 • свічка;
 • сірники;
 • клейовий пістолет;
 • клей;
 • пінцет;
 • лінійка.

How to make a ribbon rose3

The dress was red so I used 4 shades of ribbons from red to pale orange to make my flower more similar to natural, and later I decided to add some gold petals to harmonize all of the gold plating on the dress.

Платтячко було червоного кольору, тому стрічки для троянд я використала 4-х відтінків від червоного до світло-оранжевого, щоб моя квітка здавалася більш схожою до природньої, а ще потім вирішила додати золотих пелюсток, щоб усе гармоніювало з золотою обшивкою на платті.

How to make a ribbon rose4

The width of ribbons that I used was 2.5 cm. The size of the flower depends on this width. Wider ribbon so the rose will be bigger. My flowers have a diameter of about 6 cm.

So let’s start:

First, cut the ribbon into strips 5.5 cm in length.

Ширина стрічок, якими я користувалася, – 2,5 см. Від цієї ширини залежить розмір квітки. Ширша стрічка – значить, буде більшою троянда. Мої квіти мали в діаметрі приблизно 6 см.

Отож почнімо:

Спершу нарізаємо стрічки на смужки довжиною 5,5 см.

How to make a ribbon rose5

In my case I used 3 strips for each color + 8 gold ones, total was 20 pieces for one flower.

У моєму випадку це по 3 смужечки кожного кольору + 8 золотих, разом 20 шт.

How to make a ribbon rose6

Now bend one corner of the rectangle in half twice so as you can see in the photo.

Using tweezers, in order not to burn fingers, keep the design at the fire burning and fusing the edges together.

Then repeat the same thing on the other side.

Тепер загинаємо один з кутів прямокутника двічі навпіл так, як бачите на фотографії.

За допомогою пінцета, щоб не обпекти пальці, тримаємо конструкцію над вогнем, обпалюючи та сплавляючи краї докупи.

Далі повторюємо теж саме з другого боку.

How to make a ribbon rose7

Congratulations! You have the first petal in your hands! It looks like to be natural.

Now let’s continue to shape the rest of the petals with a smile and pleasure.

Вітаю! У вас в руках перша пелюстка! Погляньте, наскільки вона схожа на справжню.

Тепер з усмішкою і задоволенням продовжуємо формувати решту пелюсток.

How to make a ribbon rose8

How to make a ribbon rose9

When all the petals lie in front of you, then it’s time to take up the glue gun.

Of course, if you have not got it, don’t be upset, because in any case you can use a needle and thread. I did it like that before.

But the main advantage of the glue gun is that it is much faster and if you have a lot of work, and you count every minute as I do, then it will be more convenient to use a gun.

So roll the first petal to form a tube as in the photo.

Коли всі пелюстки лежатимуть перед нами, значить, прийшла пора братися за клейовий пістолет.

Звичайно, якщо його нема, то зовсім не треба засмучуватися, адже в будь-якому випадку під руками точно знайдеться голка з ниткою. Принаймні раніше я так і робила.

Але головна перевага пістолета в тому, що все робиться набагато швидше, а якщо у вас багато роботи, і ви рахуєте кожну хвилинку так, як я, то тим більше пістолетом користуватися вам буде зручніше.

Отож згортаємо першу пелюстку трубочкою, щоб утворився пупляшок, як на фотографії.

How to make a ribbon rose10

Then paste the following one, and go on pasting in a circle in one direction.

Далі приклеюємо наступну, і так рівномірно рухаємося по колу в одному напрямку.

How to make a ribbon rose11

But pay attention that each following petal should go a little to the previous.

Але зверніть увагу: кожна наступна пелюстка повинна хоч трохи заходити на попередню.

How to make a ribbon rose12

How to make a ribbon rose15

Then the flower looks like natural.

Тоді квітка буде схожа на живу.

How to make a ribbon rose13

So at last our rose is ready!

І от, наша троянда готова!

How to make a ribbon rose16

And I still have to paste it up to dress.

Here’s what I got as a result:

А мені ще залишилося причепити все до плаття.

Ось що у мене вийшло в результаті:

How to make a ribbon rose17

How to make a ribbon rose18

How to make a ribbon rose19

How to make a ribbon rose20

How to make a ribbon rose21

How to make a ribbon rose22

How to make a ribbon rose23

Your dress is ready, Sophia!

Гарно тобі зносити платтячко, Софійко!

No Comments

Reply