• Телефонуйте : 066 758 90 94
21Чер
2015
0

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE

Ukraine is a rich farming and industrial country in southeastern Europe. The territory of the country is about 604 000 sq. Km. Ukraine stretches for almost 900 km from north to south — from picturesque Woodlands to the Black Sea — and for 1300 km from east to west — from the high Carpathian Mountains to Donets steppes. It has state borders with Russia, Belarus and Moldova. It also borders on Poland, Slovakia, Hungary and Rumania.

Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The Black Sea has an area of 423 000 sq. km. Its depth in some places reaches 2000 m. The important ports of Odessa, Kherson, Mykolayiv and Sebastopol lie on the Black Sea. The Sea of Azov is the world’s most shallow sea. Its average depth is 5-7 m.

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

There are many big rivers in Ukraine, the largest being the Dnie­per, Dnister, Danube, Southern Bug, Siversky Donetz. Rivers and other water resources (lakes, ponds) play an important role in water supply.

Within the borders in Ukraine we find the picturesque Carpathian Mountains which attract many tourists and people who want to Improve their health. The Crimean Mountains rise to 1500m above the sea level. The Crimea is one of the most beautiful areas of Ukraine. There are many health resorts, rest houses and camps in the Crimea.

The economic potential of Ukraine is great. It has rich deposits of metals, coal, oil, gas and other natural resources.

From the point of view of its climate, flora and fauna Ukraine is unique. It’s the only country in Europe where the meadow vegetation merges with the forests in the north-west, the steppe vegetation in the south and east and the Mediterranean vegetation in the Black Sea shore.

THE AGRARIAN POLICY IN UKRAINE. АГРАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE. ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

THE CONSTITUTION OF INDEPENDENT UKRAINE. КОНСТИТУЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

THE STATE STRUCTURE AND NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА І НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Ukraine. Україна (1)

Ukraine. Україна (2)

UKRAINE. Україна (3)

We Live in Ukraine. Ми живемо в Україні

Kyiv. Київ

Etiquette in Ukraine

Socializing in Ukraine

VISITING SOMEBODY’S HOME IN UKRAINE

Seas and Rivers of Ukraine. Моря і річки України.

The Climate of Ukraine. Клімат України.

Vocabulary

 • stretch простягатися
 • picturesque мальовничий
 • steppeстеп
 • state borderдержавний кордон
 • border onмежувати
 • averageсередній
 • floraрослинність
 • fauna тваринний світ
 • unique унікальний
 • meadowлуговий
 • merge – зливатися, плавно переходити
 • Mediterraneanсередземноморський

Questions

 1. What kind of region is Ukraine?
 2. What is the territory of Ukraine?
 3. Which countries does Ukraine border on?
 4. How large and deep is the Black Sea? And the Sea of Asov?
 5. What are the largest rivers of Ukraine?
 6. What can you tell about mountains of Ukraine?
 7. What natural resources is Ukraine rich in?
 8. What is so unique about flora and fauna of Ukraine?

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

Україна — багатющий сільськогосподарський та індустріальний регіон південно-східної Європи. Територія країни становить близько 604 000 кв. км. Протяжність України з півночі на південь, від мальов­ничих лісів до Чорного моря, становить 900 км, зі сходу на захід, від високих Карпатських гір до донецьких степів — 1300 км. Україна має державні кордони з Росією, Білорусією і Молдовою. Вона також межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Україна омивається Чорним та Азовським морями. Чорне море зай­має площу 423 000 кв. км. Його глибина досягає 2000 м. На узбережжі Чорного моря розташовані важливі портові міста: Одеса, Херсон, Мико­лаїв та Севастополь. Азовське море — наймілкіше море в світі, його серед­ня глибина 5-7 м.

В Україні багато великих рік. Найбільшими є Дніпро, Дністер, Донець, Південний Буг, Сіверський Донець. Ріки та інші водяні ресурси (озера, водоймища) відіграють важливу роль у водопостачанні України.

У межах України розташовані мальовничі Карпатські гори, що приваблюють туристів. Карпати досягають висоти 1500 м над рівнем моря. Крим також один із найчудовіших регіонів України. У Криму багато оздоровчих курортів, будинків відпочинку й дитячих таборів.

Економічний потенціал України великий. Вона багата металами, вугіллям, нафтою, газом й іншими корисними копалинами.

З погляду клімату, флори й фауни Україна унікальна. Це єдина країна Європи, де лугова рослинність плавно переходить у лісову зону на північному заході, у степову — на південному сході й середземноморсь­ку — на узбережжі Чорного моря.

No Comments

Reply