• Телефонуйте : 066 758 90 94
13Тра
2015
0

MY ENGLISH LANGUAGE TEACHER. МІЙ УЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

MY ENGLISH LANGUAGE TEACHER

A pupil’s attitude to a subject depends very much upon the person who teaches this subject. I’m so interested in the English language because I adore my teacher of English.

I consider a teacher to be good if he/she knows what to teach and how to teach. To my mind, our teacher of English is a pro­fessional. She knows the language perfectly and her pronunciation is amazing! Our teacher is competent in everything connected with the English language. She often tells us about British and American people, about their traditions, history and modern life. And we, the pupils, never get bored listening to her.

It’s natural that at the lessons of English we have to do difficult and sometimes unpleasant things like doing grammar exercises, learning large texts and dialogues by heart and cramming new words. But most of the activities are quite interesting: we write com­positions, learn rhymes and proverbs and even play games! Our teacher of English often gives us topics for discussion — a kind of a «hot potato». We think about them at home and then in class we express our ideas on the point. Actually I like texts for listening most: they are often funny, with an interesting plot and unpredictable ending.

I think the secret of our teacher is in kind and respectable attitude with her pupils: she is friendly with us and we feel friendly to her. It does not mean that our teacher is not strict — she has made us work. To be more exact, she has made us want to work — and we study with pleasure!

We all like our English classes very much. And if it depended on me, I’d have the lessons of English every day.

Vocabulary

  • attitude – ставлення
  • pronunciationвимова
  • cramзубрити
  • hot potato спірне питання
  • unpredictable endingнесподіваний кінець

Questions

  1. What does your attitude to a subject depend upon?
  2. Which teacher is good?
  3. Describe your teacher of English.

МІЙ УЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ставлення учня до предмета суттєво залежить від його ставлення до вчителя, який викладає цей предмет. Мені дуже подобається англійська, тому що я захоплююся своєю вчителькою англійської мови.

Я думаю, що той учитель хороший, який знає, чому навчати і як на­вчати. На мій погляд, наша вчителька англійської мови — справжній про­фесіонал. Вона в досконалості знає мову, й у неї вражаюча вимова! Наша вчителька прекрасно розбирається у всьому, що пов’язано з англійською мовою. Вона часто розповідає нам про людей, що живуть у Великобри­танії й Америці, про їхні традиції, історію і сучасне життя. І нам, учням, ніколи не набридає слухати її.

Звичайно, на заняттях нам іноді доводиться виконувати складні й не завжди приємні завдання, наприклад, робити граматичні вправи, за­учувати напам’ять великі тексти й діалоги, зубрити нові слова. Але інші види роботи дуже цікаві: ми пишемо твори, вчимо вірші й прислів’я і навіть граємо в ігри! Наша вчителька часто дає нам теми для обгово­рення — щось на зразок спірних питань. Ми обмірковуємо їх удома й потім на занятті висловлюємо свої думки з даного питання. Чесно ка­жучи, найбільше мені подобаються тексти для аудіювання: вони дуже смішні, з цікавим сюжетом і несподіваним кінцем.

Я думаю, що секрет нашої вчительки у доброму й шанобливому ставленні до учнів: вона товариська з нами, і ми дружні у своєму ставленні до неї. Це не означає, що наша вчителька несувора — вона зму­сила нас працювати. Точніше, вона змусила нас захотіти працювати — і ми вчимося із задоволенням!

Ми всі любимо уроки англійської. І, якби це залежало від мене, я б займалася англійською щодня.

No Comments

Reply