• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

MY ATTITUDE TO LEARNING ENGLISH. МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

MY ATTITUDE TO LEARNING ENGLISH

A truly educated person should know at least one foreign language, which will enable him to communicate with foreigners, read books in the original, use a personal computer and take part in cultural and educational exchanges with other countries.

Among a great number of foreign languages I’ve chosen English because it is the world’s most important language in politics, science and culture. Over 330 mln people speak it as the mother tongue and nearly twice as many use it as a second language. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computer technology. You will hardly be able to find a good job unless you master the English language.

Furthermore, English is a very melodic language. When I heard English speech for the first time, I was taken with the harmony of its sounds and intonations. Later while studying the English grammar I discovered the other way of reflecting reality. And what I liked most about English, that’s its proverbs and idioms. They are wise, witty and rhymed, many traditions of the English nation are represented in them.

Of course my command of the language is still rather far from being perfect. But I believe that everything depends on myself and I’m determined to achieve the aims I’m pursuing.

Vocabulary

 • enableдозволяти
 • exchangeобмін
 • twiceвдвічі
 • furthermoreкрім того, до того ж
 • to be far from being perfectбути далеким від доскона­лості
 • to be taken withбути захопленим чимось
 • to pursue an aimдосягати поставлених цілей

Questions

 1. Why should an educated person know at least one foreign language?
 2. Why have you chosen English to study?
 3. Do you agree that the English language is the world’s most important language in politics, science and culture?
 4. What do you like most about English?
 5. Are you satisfied with your knowledge of English?

МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

По-справжньому освічена людина повинна знати, принаймні, одну іноземну мову, що дозволить їй спілкуватися з іноземцями, читати кни­ги в оригіналі, працювати на персональному комп’ютері, брати участь у культурному й освітньому обміні з іншими країнами.

Серед великої кількості іноземних мов я вибрав(ла) англійську, тому що вона найважливіша серед світових мов у політиці, науці й культурі. Для більше як 330 млн людей англійська є рідною мовою, і вдвічі більше людей використовують її як другу мову. Половина наукової літерату­ри в світі опублікована англійською мовою. Це також мова комп’ютерної техніки. Вам важко буде знайти роботу, якщо ви не володієте англій­ською.

Крім того, англійська — дуже мелодійна мова. Коли я вперше почу­в(ла) англійське мовлення, мене вразила гармонійність звуків й інтонацій. Пізніше, вивчаючи англійську граматику, я відкрив(ла) для себе ще один спосіб відображення дійсності. І що мені більше за все подобається в анг­лійській мові — це прислів’я й приказки. Вони мудрі, дотепні й римо­вані, у них відбилося багато традицій англійського народу.

Звичайно, мої знання далекі від досконалості, але я вірю, що все зале­жить тільки від мене, і я прагну досягти поставлених цілей.

No Comments

Reply