• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Бер
2015
0

MY FAVOURITE VIDEO FILM. МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ

MY FAVOURITE VIDEO FILM

I’m fond of watching movies of different genres: super-films, comedies, westerns and thrillers. But my favourite one is «Jurassic Park».

The «Jurassic Park» has a lot of thrill but the film can hardly be called a thriller: I think the genre of this film is a science fiction.

The film raises the eternal problem of a man and nature. It tells about a scientific experiment that had fatal consequences.

From a mosquito frozen in a block of ice, scientists managed to get a molecule of a dinosaur. On a desert island they founded an attraction — Jurassic Park. To make it safe the scientists raised only grazing female dinosaurs. But the experiment got out of control and dinosaur began to reproduce themselves. Thus dinosaur-predators appeared. After they had killed some of the scientists people had the only way out — to leave the island.

To my mind, the main idea of the film is that a man has not enough power to subject nature, there are spheres that are beyond our control, so we should not meddle in them.

The producer of the «Jurassic Park» is Steven Spielberg. He is very famous and considered to be the best scriptwriter of the genre.

The «Jurassic Park» was a massive success in our country as well as in many countries of the world.

Vocabulary

 • super-filmсупербойовик
 • Jurassicюрський
 • the film has a lot of thrillцей фільм лоскоче нерви
 • science fictionнаукова фантастика
 • dinosaurдинозавр
 • reproduce oneselfрозмножуватися
 • massive successвеличезний успіх

Questions

 1. Do you like watching movies?
 2. Which film genres do you like?
 3. What is уоur favourite film?
 4. Who is starring in the film?
 5. Can you name the producer of the film?
 6. Retell the plot of your favourite film.

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ

Мені подобаються фільми різних жанрів: супербойовики, комедії, вестерни й трилери. Але мій улюблений фільм — це «Парк Юрського періоду».

Хоча цей фільм і лоскоче нерви, його навряд чи можна назвати трилером: я думаю, що жанр цього кіно — наукова фантастика.

Фільм порушує вічну проблему взаємостосунків людини і природи. Він розповідає про науковий експеримент, який мав фатальні наслідки.

Зі знайденого в крижині комара вчені змогли вилучити молекулу динозавра. На безлюдному острові був організований атракціон — парк Юрського періоду. Щоб забезпечити його безпеку для відвідувачів, учені вивели тільки травоїдних самок динозавра. Але експеримент вийшов з-під контролю, і динозаври стали розмножуватися. Так з’явилися динозаври-хижаки. Після того, як деякі з учених були вбиті, у людей за­лишився один вихід — залишити острів.

На мій погляд, основна ідея цього фільму в тому, що не у владі люди­ни підкорити собі природу, є сфери, які ми не можемо контролювати, тому ми не повинні туди втручатися.

Режисер «Парку Юрського періоду» Стівен Спілберг. Він дуже відо­мий і вважається кращим сценаристом фільмів цього жанру.

«Парк Юрського періоду» мав величезний успіх у нашій країні, а також у багатьох інших країнах світу.

No Comments

Reply